2013. november 14-én, csütörtök este 7 órától a frissen alakult Spectrum Színház bemutatkozó előadására kerül sor a Stúdió Színházban, a Köteles Sámuel utca 6. szám alatt. Török Viola magánszínházának társulata Henrik Ibsen A nép ellensége című darabjával lép a nagyközönség elé.

Bár a színházalapítás gondolata már évekkel ezelőtt megfogant Török Viola fejében, megvalósulására mostanáig várni kellett. Az alternatív színház kezdeményezésének ötlete egyrészt az ilyen jellegű erdélyi magyar színházak hiányából fakadt. Ha az alternatív szó azon meghatározásból indulunk ki, miszerint jelentése: más, a megszokottól eltérő, egyedi, eredeti és független – megfigyelhetjük, hogy a marosvásárhelyi Yorick Stúdió, az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház keretén belül működő Underground, a Stúdió Színház Akadémiai Műhelye és a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely kezdeményezésein túl egyetlen alternatív színház sem működik Erdélyben. A Spectrum Színház létrehozását tehát elsősorban ezen hiány betöltése motiválta, másrészt a szabad művészi kibontakozás vágyából fakadt.

A Spectrum Színház célkitűzése, hogy teret biztosítson a szabad művészi kibontakozásnak és kísérletezésnek; küldetése pedig, hogy olyan fórummá váljon, amely fölmutatja korunk aktuális társadalmi problémáit, és lehetséges megoldásokat ébreszt.

Török Viola, akinek neve bizonyára ismerősen cseng mindazok számára, akik látták a Hullámzó vőlegény (Nemzeti Színház, Marosvásárhely, 2009), a Vérnász (Csűrszínház, 2011), a Csongor és Tünde (táncszínházi előadás, Marosvásárhely, 2012) vagy a Boszorkány (Csűrszínház, 2013) című előadásait ezúttal Henrik Ibsen A nép ellensége című drámáját viszi színre, nem véletlenül. Ugyanis, ha végigkövetjük a darab sorsát a színháztörténetben, azt látjuk: leggyakrabban akkor vették elő, amikor kényes társadalmi problémák rendkívül aktuálissá váltak, hiszen ilyenkor a drámát merész parabolaként használhatták.

A darab középpontjában egy Tomas Stockmann nevű fürdőorvos áll, aki fölfedezi, hogy a város anyagi jólétét biztosító gyógyfürdők vize mérgezett. Lelkiismeretes orvos és állampolgár lévén nyilvánosságra akarja hozni fölfedezését, de számtalan akadályba ütközik. A napvilágra jutott igazság fénye ugyanis árnyékot vetne a fürdő és a város vezetőinek szakmai tekintélyére és pénztárcáik mélyére. Mi lesz a történet végkifejlete? Hogyan lehetséges tisztának megmaradni egy olyan társadalomban, amelynek szellemi forrásai mérgezettek? Lehetséges-e egyáltalán? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres választ az előadás.

Szereposztás

Doktor Stockmann, fürdőorvos ● KINDA SZILÁRD

Stockmann-né, a felesége, tanítónő ● RITZIU ILKA-KRISZTINA

Peter Stockmann, a doktor bátyja, városbíró, a fürdőigazgatóság elnöke ● TATAI SÁNDOR

Aslaksen, laptulajdonos, nyomdász, a háztulajdonosok elnöke ● NAGY ISTVÁN

Hovstad, a „Néplap” szerkesztője ● FARAGÓ ZÉNÓ

Billing a „Néplap” munkatársa ● KOVÁCS LEVENTE

Morten Kiil, tímármester, Stockmanné gyámapja ● KÁRP GYÖRGY

Rendező: TÖRÖK VIOLA

A rendező munkatársa: SÁNTHA JÚLIA

Díszlet- és jelmeztervező: TÖRÖK VIOLA

Zene: SZABÓ RÓBERT

Fény: MÓRÉH ZSOLT

Bemutató előadás: 2013. november 14., csütörtök, 19 óra