Elôször a Spectrum Színházban!

– Az, hogy Marosvásárhely központjában 2014- ben magyar színház nyílik, hatalmas dolog! – mondta Szélyes Ferenc színmûvész azon a szerda déli sajtótájékoztatón, amelynek kapcsán elôször tekinthettük meg a Spectrum Színház saját színházépületét. Szélyes Ferencnek igaza van: kevesen gondolták volna, hogy a társulatokban bôvelkedô Vásárhelyen új, teljesen saját kezdeményezésbôl és magántôkébôl önálló, saját épülettel rendelkezô magyar színház létesül. A Spectrum Színház ugyan pár éve már létezik, de eddigi elôadásait a mikházi Csûrszínházban, a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem Stúdió Színházában, illetve a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban mutatta be. Ez mostantól megváltozik: mint arról nemrégiben beszámoltunk, a színházat mûködtetô VIM Spectrum gyógyszergyár tíz évre kibérelte a Mészárosok céhe visszakapott fôtéri ingatlanjának földszinti részét, és az egykori Ifjúsági mozi termeiben saját elôcsarnokkal, elôadóteremmel, technikával és öltözôkkel rendelkezô magyar színházat létesített. Ennek, illetve a közelgô két elsô premier kapcsán tartottak sajtótájékoztatót az új székhelyen, ahol Varga Brigitta, Kovács Károly, Nagy Beáta, Kinda Szilárd, Szélyes Ferenc és Szász Anna színmûvészek társaságában a színház mûvészeti vezetôje, Török Viola rendezô fogadta az érkezôket.

– Nagy izgalmakkal tekintünk az induló évad elébe. Ezelôtt pár évvel, a mikházi csûrszínházi kezdeményezés kapcsán született meg bennünk is a kérdés: mit lehet a semmibôl létrehozni!? A csûrszínházi példa adta az erôt és az elképzelést, az ott bemutatott elôadásaink sikere pedig a motivációt ahhoz, hogy a produkcióinkat egész évben mûsoron tarthassuk. De "kölcsönkért" színészekkel, bonyolult egyeztetésekkel mindez nagyon nehéznek bizonyult: muszáj volt saját színházat alapítanunk. A csûrszínházi produkcióink sajátos hangulatát szeretnénk megôrizni a továbbiakban is, le kívánjuk reagálni szûkebb környezetünk igényeit, gondolatvilágát, meghatározni az erdélyiségünket, keressük a helyünket a magyar és az egyetemes színházmûvészetben. Úgy éreztük, hogy a gyógyszergyár segítségével most már meg tudjuk ezt valósítani, akár mottóként is vallhatjuk, hogy ép testben ép lélek. Kötelességünk ezt a vonalat képviselni, lelki táplálékot nyújtani. Az elôször a tavalyi év során bemutatott, nemrég felújított elôadásunkkal, Móricz Zsigmond Boszorkány címû drámájával kezdjük az idei évadot, amelynek fôhôsnôje hozzánk hasonlóan szembemegy a világgal, de a hatalom végül igazat ad neki. Emellett tavaly három elôadásunk született Ibsen-, Tamási- és Shakespeare-mûvekbôl, sokszor felléptünk, vendégszerepeltünk fesztiválokon és a határon túl is, megismertek bennünket, tudnak már rólunk. És ezúton köszönjük a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem, az Eminescu-ház, a nyárádszeredai önkormányzat és az unitárius egyház segítségét is. Ugyanakkor készülünk a második premierünkre is, amelyre december 7-én, vasárnap este 7 órakor kerül sor: a Szomorú vasárnap címû kamaramusicalt a világhírû komponista, Seress Rezsô alakja és élete ihlette. A produkciót már bemutatta a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, most felújított változatban mi is mûsorra tûzzük. Seress Rezsôt ezúttal is Kárp György színmûvész alakítja, de a feleség szerepében Badics Petrát láthatja a közönség, Janit, a pincért pedig Kovács Károly alakítja. Folyamatosan alakulunk, lépésrôl lépésre építkezünk, saját társulatot szervezünk. A Boszorkányban Varga Brigitta, Kovács Károly, Badics Petra, Nagy Beáta, Kinda Szilárd, Szélyes Ferenc és Szász Anna lép fel, a jelmezekért Szélyes Andrea felel, a szervezôi feladatokat pedig Bârsan Zsuzsa látja el. A továbbiakban pedig a régebbi produkcióinkat is felújítjuk, és a közönség igényei szerint, állandó jelleggel mûsorra tûzzük. Mindezek mellett új elôadásokkal is készülünk, a harmadik bemutatónkat Csehov Sirály címû, világhírû drámája képezi. A nézôterünk 90-100 férôhelyes, és moduláris, változtatható, a színi elôadások mellett pedig vendégül látunk majd kamarazenei koncerteket, könyvbemutatókat, képzômûvészeti kiállításokat is. A decemberi mûsorunk már elkészült, öt-öt elôadást láthat a közönség, és az ünnepek között is játszunk, hogy azok, akik ilyenkor térnek haza, láthassanak minket.

Szélyes Ferenc hozzátette: az új színház alapítása azért is kiemelkedô teljesítmény, mert esélyt, lehetôséget ad a frissen végzett színészeknek és nyugdíjas mûvészeknek egyaránt. – Reméljük, hogy sokan fogják pártolni ezt a kezdeményezést, amely értünk, mindannyiunkért van. Színházat alapítani fantasztikus érzés, negyven évvel a hátam mögött érzem annak minden súlyát, felelôsségét. Remélem, hogy szerencsés csillagzat alatt születik, és bebizonyosodik, hogy ez a kis csapat komolyan gondolja azt, amit elkezdett és jó színházat fog csinálni.

Mint az a továbbiakban elhangzott, a Spectrum társulatát alkotó színmûvészek nagyon bíznak Török Violában, aki olyan egyedi mûsorpolitikát állított össze, mellyel a mai embert is megszólítja, ugyanakkor a színészekbôl a maximumot hozza ki és mindig, mindenkinek segít. – Különös élmény és nagyon nagy felelôsség, hogy elôször alattunk reccsennek meg a vadonatúj deszkák, hogy mi játszunk itt elsô alkalommal, és úgy megyünk ki a színház ajtaján, hogy hiszünk abban, amit itt megvalósítunk – fûzte hozzá Kovács Károly. – Olyan lehetôség adódott számunkra, amely nagyon ritka 2014- ben. És nagyon jó érzés megtapasztalni a vezetôség részérôl a bizalmat, hiszen ez a lelke mindennek. Úgy érzem, jó alapokra építkezünk.

Török Viola elárulta: számára a lelkiség a legfontosabb. – Ez egy közös alkotói folyamat, egymást támogatjuk, mindannyian egyenrangúak vagyunk: a színészek, a rendezô, a zene, a fény, és mindenki, aki segít egy elôadás létrehozásában, mert annak mindegyik eleme nagyon fontos szerepet játszik. A bizalomra és a közös akaratra építünk, és hiszünk az idôsek tapasztalata és a fiatalok új szemléletei közötti találkozás építô jellegében, fontosságában. Játszani fogunk, és nem kívánunk a meg nem valósított álmok okozta feszültség hibájába esni.

A Spectrum Színház ma este 7 órakor nyitja meg elôször kapuit a nagyközönség elôtt a Rózsák tere 13. szám alatti épületben (bejárat a Mészáros közbôl). Az elôadások a következôk: december 4-én, csütörtökön 19 órától – Móricz Zsigmond: Boszorkány. Rendezte Török Viola, zene: Könczei Árpád, koreográfia: Benô Barna és Kinda Boglárka, jelmez: Szélyes Andrea. A premiert követô elôadásra december 5-én, pénteken este 7 órakor kerül sor.

December 7-én, vasárnap este 7 órakor: Müller Péter–Seress Rezsô: Szomorú vasárnap. Szereplôk: Kárp György, Badics Petra és Kovács Károly. Zenészek: Csíky Csaba és Seres Antal. Rendezte: Kincses Elemér. Az elôadás idôtartama 2 óra 40 perc, egy szünettel. A következô elôadás december 14-én, vasárnap, délután 5 órakor lesz. Helyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon lehetséges, a jegyeket az elôadás elôtt egy órával lehet kiváltani.

 

http://www.hhrf.org/nepujsag/14dec/14nu1204t.htm

 

 

Rólunk Írták

Top