Bolond Istók - Bemutató a Spectrum Színházban 2022 október 21-én, 19.00 órától

 

Drámai költemény négy személyre
(Petőfi Sándor költeményeinek és Arany János: Bolond Istók c. művének felhasználásával)

 

„Gyöngynév" –mondja Arany János Bolond Istók című költeményében, melyet kedves barátja és költőtársa korai halála után írt, melyben nagy szeretettel és elismeréssel próbálja megértetni a mindenkori olvasóval és közönséggel a név jelentését, különösen a „Bolond" családnév szimbolikus értékét.
Arany János művét- részletekben- bevezetőként szántuk Petőfi költővé való alakulásának érzékeltetése érdekében, így a „Bolond" jelző a világot másként látó zsenit jellemzi, a megalkuvásra, kényszerű alkalmazkodásra és hazugságra képtelen, igaz lelkű, nem eszével, hanem szívével gondolkodó, a költői mivoltát filozófusként is megfogalmazó költőt jellemzi.
Arany János „Bolond Istók" -bemutatását, Petőfi önjellemző verseivel gazdagítjuk, mintegy leigazolva Arany tisztánlátását a költő elhivatottságát illetően. Ezáltal lehetővé válik Petőfit, mint önmarcangoló, de verseit megértetni vágyó művészt is bemutatni, aki a színészetet a költészet fölé emelte, miszerint: "Csak árny, amit teremt A költő képzelet, Mi adjuk meg neki, A lelket, életet." Az előadás első része a költővé válásról szól, mely minden egyéb életcélt felülír. Az iskolát otthagyó, de a vándorszínészetből is kiábrándult Petőfi, látva a korabeli komolytalan előadásokat végül tisztán látja maga előtt, hogy „költőként kell végigmennie az életúton", amit számos esküszerűen megfogalmazott versében is megfogad.
Drámai összeállításunk második része Petőfi: Bolond Istók c. költeményét veszi alapul, de a történetet kiegészítjük Petőfi ezen életszakaszára jellemző verseivel, melynek lényege egy mesés találkozás az otthont nyújtó öregekkel, majd a „tündéri" szerelemmel, de az igazi költői elhivatottság elkerülhetetlen érzésével is, ami a hazának szentelt élet és halál.
Petőfi Bolond Istókja három szereplőt tart fontosnak életében: az örökké aggódó, de benne bízó anyát, a kételkedő, megkeseredett, de őt akár élettapasztalatával, szeretettel támogató öregapát és a lelki társként, őt igaz szerelemmel, önfeláldozással útjára engedő lányt, a „feleségek feleségét" aki el tudja fogadni, hogy a költő-férjnek „a haza mindenek előtt". A meseszerű történet érzékelteti, mit is jelent ez a sajátságosan értelmezett „Bolond"-jelző, amit Petőfi talált ki saját magának.
Négy színész: az Öreg, az Asszony, a Lány és Bolond Istók kelti életre ezt a megfejtésre váró költői személyiséget, sajátságosan megszenvedett, de szabadon választott költői életutat, Petőfi filozófikus és önjellemző verseit színpadra állítva, azzal a komolyan vett Petőfi intelemmel, miszerint: „A színpad célja nagy, A színpad célja szent. Ez a szív padján Erkölcsöt fejt, teremt."
A Petőfi szellemében felépített előadásunkban fontos szerepet játszik a zene, a dal, hiszen a szívéből daloló, Apolló szellemű ősi énekmondók útját követő költőnek sokszor volt kedve „dalolni," „nyúlt a lantjához",ezzel közelebb vitte a költészetet a többnyire írástudatlan néphez.
„Kit a dal istene Szent csókjával füröszt, Első vagyok hazám Színházad népe közt."
Korszakalkotó kulturális missziót valósított meg, hiszen sok népdal született a Petőfi versek alapján. A dal, vers, színház találkozása, összetartozása - mint az életnek és nemzetépítésnek része- örök álma maradt.
Előadásunk célja, hogy közelebb vigyük a nagy közönséghez Petőfi költészetét, gondolatait, a költő elhivatottságának szellemében.
„Ha nem tudsz mást, mint eldalolni Saját fájdalmad s örömed,
Nincs rád szüksége a világnak, S azért a szent fát félretedd."

 

Szereplők:
Bolond Istók: Pál Hunor
Lány: Márton Emőke-Katinka
Asszony: Szász Anna
Öreg: Kárp György

 

Zene: Kelemen László
Díszlet, jelmez: Takács Tímea
Fény-és hangtechnika: Incze Róbert
Rendezte: Török Viola
 
 

Sinka ének - Berecz András ének- és mesemondó estje a Spectrum Színházban

2022 november 8-án este 7 órától

 

Sinka ének című estjében Berecz András Kossuth-díjas énekes és mesemondó Sinka István pásztorköltő verseit foglalta nótába, Sárrét dalaival egybeszerkesztve, énekelve és hangszerelve.
Így beszél erről az előadó: Érdemes nagy ünnepeinket, így éppen az 1956-os forradalmat, de mindennapos kicsiségeinket is meg-megméricskélni benne. Verseiben már régóta dallamokat hallok. Sok köztük a 6-8 szótagos dalforma. Vagy két éve elkezdtem ezeket a verseket Sinka szülőföldje, Bihar dallamaiba belerakosgatni. Így kezdődött. Aztán népdalokat helyeztem elébük-mögéjük, ravaszul, hogy aki hátradőlve hallgatja, vakarózhassék: ez most népdal vagy Sinka-vers? Sinka balladái irodalmunk élvonalába tartoznak. Rám ezek hatottak legjobban. A Sár Imrék, Rozs Máték, Tatár Imrék, Boros Katik, Csahor Pálok, Zám Esztik sorsa. Olyan művek ezek, amiket egészséges közösség énekelne: ha ezek a költemények élő közösségekben teret kapnának, törvényszerűen dalolnák.
Közreműködnek:
ifj. Szerényi Béla- furulya, tárogató, duda, citera
Szabó Dániel- cimbalom
Appelshoffer János- tánc
Előzetes foglalás a 0744 301875 telefonszámon.
A foglalt jegyeket kérjük kiváltani a Spectrum Színház jegypénztárában hétköznapokon 10.00-13.00 óra között, vagy legkésőbb az előadás előtt egy órával.
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
 
 

 

A Budapesti Nemzeti Színház és a Spectrum Színház “Sára asszony” előadása 2022 augusztus 27-én, 19:00 órától, Marosvásárhelyen

 

Sára asszony és férje György, Misikét, hetedik gyermeküket temetik. Sára fásult, György összeomlott. A gyermekáldás bősége eddig végeláthatatlan tragédiába fulladt. A tiszteletes vigasztaló szavai gépies és öncélú védőbeszédekké silányulnak, az Úr kegyelemteljes hatalma gyilkos súlyként nehezedik a világra, az orvos tehetetlensége pedig, mintha visszájára fordítaná a segíteni akarást, szinte meghívja a halált, hogy megállapíthassa: ember itt nem tehet semmit.

 

És ekkor, mintha csak parancsszóra, megérkezik Demeter Bendegúz, a felvilágosult fiatalember, a tiszteletes unokaöccse, aki büszkén vállalja ateista voltát. A fiatal lázadó jelenléte és szavai végleg ellehetetlenítik hitében Sára asszonyt. György még küzd, de a „pallón átsuhanó” boszorkányság szelleme, ösztönös, pogány gondolatok felé űzik a családot. Az istentelenség teret hódít a faluban, Sára asszony nyíltan bevallja, ő már nem hisz. Harcot vív önmagával és környezetével is, érvényes válaszokat keresve gyümölcstelennek tűnő élete romjain. Azután ismét áldott állapotba kerül, de már a temetésre is készül, hiszen elkerülhetetlennek tartja az elkövetkező sorscsapást.

 

De vajon ki lesz az új jövevény? A válasz szentesíti az újjászülető hitet, Arany János személyében.

 

Döbrentei Sarolta számos sikeres nagyjáték- és tévéfilm forgatókönyvének elkészítésében vett részt. Dramaturgként dolgozott többek között a Kincsem és a Liza, a rókatündér című filmekben.

 

A Sára asszony című előadást a Spectrum Színházban láthatják. (Rózsák tere 13. szám)

 

Az előadáson való részvétel ingyenes, viszont előfoglaláshoz kötött.
H͟e͟l͟y͟f͟o͟g͟l͟a͟l͟á͟s͟:
Spectrum Színház – 0744 301 875
A belépőket előadás előtt egy nappal kötelező kiváltani.

 

Szervező: Spectrum Színház
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal

“Tegnap is ma mentem haza…” - Berecz András előadása 2022 augusztus 26-án, 17:30 órától, Marosvásárhelyen

 

Énekek, megindító mendemondák nagy kezű, tág torkú, deli ifjakról és mozgalmas fehérnépekről.

 

A műsor egyben ünnepi megemlékezés híres mulatók, és mulatások igaz szereplőiről, régvolt csárdaküszöbök, kocsmalépcsők híres koptatóiról, bogáncs sorsú határbeliekről, kiknek apját-anyját senki nem tudta.

 

Álljon itt néhányuk neve: Nagyerejű András, Dudás Tulok Balog, Cseppentő Inci, Duló Nagy Sándor, Jólbeteszi Gyuszi, Kerék Pali, Nyalka Csóka Sanyi, Czibere Kovács… Ők az időmúlatás héroszai, utolérhetetlen bajnokai… művészei voltak. Elomlott sírhelyeikre legendákkal, dallal, mulatással fonunk koszorút.

 

Helyszín: Várudvar, Figura színpad

 

(az előadáson való részvétel nem igényel foglalást)

 

Szervező: Spectrum Színház
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal

 

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház “Csehov: Egyfelvonásos komédiák” előadása 2022 augusztus 25-én, 16:00 órától, Marosvásárhelyen

 

Anton Pavlovics Csehov három művét: A medve, A dohányzás ártalmairól és a Leánykérés című alkotásokat két évtizeddel ezelőtt, 1997-ben mutatta be először a társulat Vidnyánszky Attila rendezésében. Az előadás sikere azóta is töretlen – nem véletlenül.

 

A medve című komédiában Popova Jelena Ivanovna (Szűcs Nelli) gyászoló özvegyként elzárkózik a világ elől, mígnem egy régi adósság ügyén ellátogat hozzá Szmirnov Grigorij Sztyepanovics (Varga József). Az adós és a hitelező vitája a színpadon egyre inkább a nő és férfi klasszikus párharcává, végül szerelmes szenvedéllyé alakul át. A Trill Zsolt által megformált lakáj, Luka karaktere pedig a humor megbízható forrása.

 

A dohányzás ártalmairól című monodrámában Nyuhin Ivan Ivanovics (Trill Zsolt) tart kiselőadást a nézőknek. A kedélyesnek tűnő elbeszélése alapján fokozatosan körvonalazódik előttünk egy zsarnoki elnyomásban élő, tehetetlen férj és apa képe. Vallomása életéről, családjáról, eltiport tehetségéről a kezdeti derű után fokozatosan szánalmat, részvétet, szomorúságot ébreszt a nézőkben.

 

A Leánykérésben Lomov Ivan Vasziljevics (Tóth László) földbirtokos a szomszéd Csubukov (Trill Zsolt) csúnyácska vénlányának (Kacsur Andrea) a kezét szeretné megkérni. Ám ez nem megy zökkenőmentesen a lány, Natalja Sztyepanovna nehéz jelleme miatt. Az első látásra kedves és szelíd kislányból ugyanis a komédia alatt veszekedős, házsártos, sőt, hisztérikus nővé alakuló Natalja sértett büszkeségből elkergeti, majd apja segítségével visszahívja a vőlegényjelöltet.

 

S͟z͟e͟r͟e͟p͟l͟ő͟k͟:
Szűcs Nelli
Trill Zsolt
Orosz Melinda
Tóth László
Varga József

 

A͟l͟k͟o͟t͟ó͟k͟:
Díszlet-jelmez: Balla Ildikó
Színpadra alkalmazta és rendezte: Vidnyánszky Attila

 

Az előadás időtartama: 1 óra 40 perc. Szünet nélkül.

 

A Csehov Egyfelvonásos komédiák című előadást a Spectrum Színházban láthatják. (Rózsák tere 13. szám)

 

Az előadáson való részvétel ingyenes, viszont előfoglaláshoz kötött.
H͟e͟l͟y͟f͟o͟g͟l͟a͟l͟á͟s͟:
Spectrum Színház – 0744 301 875
A belépőket előadás előtt egy nappal kötelező kiváltani.

 

Szervező: Spectrum Színház
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal

 

Budapesti Nemzeti Színház és Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház “A helység kalapácsa” előadása 2022 augusztus 24-én, 20:00 órától, Marosvásárhelyen

 

A helység kalapácsa Petőfi Sándor első könyve volt, 1844 októberében jelent meg. Tiszteletdíjként 40 pengő forint járt, amit a költő azonnal elküldött szorult anyagi helyzetben lévő szüleinek. A Petőfi által hőskölteménynek nevezett mű nem aratott sikert, a kötetből még évek múlva is voltak fölös példányai a kiadónak, 1847-ben az összes költeményekből is kihagyta.
Mi lehet ennek az oka? Talán az, hogy ez a komikus eposz nemcsak a műfaj paródiája akart lenni, hanem a korszak dagályos és cikornyás költészeti divatját és a nemzetieskedést is gúnyolta, ami a még éppen csak segédszerkesztővé előlépett ifjútól pimasz gesztusnak tűnhetett a kortársak szemében. Annál sikeresebb lett a mű később, humorára, iróniájára, a szellemes szószaporítások groteszk képeire és a parádés hexameterek álpatetikus hangvételére egyre inkább vevő lett a közöség. Már a szereplők megnevezése is mosolyt csal az olvasó és a leendő néző arcára: Erzsók ötvenötéves bájaival, Fejenagy, a kovács, vagy mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezé: a helység kalapácsa, Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, Bagarja, a béke barátja, Vitéz Csepü Palkó, a tiszteletes két pej csikajának Jókedvű abrakolója, A lágyszívű kántor és „amazontermészetü” felesége, Márta.

 

– A mű minden bája és humora mellett e̲z̲ ̲a̲z̲ ̲e̲l̲ő̲a̲d̲á̲s̲ ̲a̲ ̲b̲e̲r̲e̲g̲s̲z̲á̲s̲z̲i̲ ̲t̲á̲r̲s̲u̲l̲a̲t̲r̲ó̲l̲ ̲i̲s̲ ̲s̲z̲ó̲l̲, arról, hogy a színház kapaszkodó, a túlélés eszköze. Nem hangoljuk át Petőfi művét, de abból indulunk ki, hogy ennek a társulatnak a tagjai a háború miatt most itt ülnek bőröndjeiken, és nem lehetnek otthon. A színen megjelenő Petőfi az Útilevelek kárpátaljai passzusaiból idéz, és hazagondolunk…

 

Játékos, szabad színházat kínálunk, ezzel az előadással csatlakozva a Petőfi-emlékévhez, amelyben a költő születésének 200. évfordulóját ünnepeljük.

 

S͟z͟e͟r͟e͟p͟o͟s͟z͟t͟á͟s͟:
Fejenagy, a helyi kovács, azaz a helység kalapácsa – Szabó Imre
Erzsók asszony, a „szemérmetes” kocsmatulajdonos – Gál Natália
Erzsók asszony eladósorban lévő lányai – Cséke Adrienn, Mónus Dóra
A helybeli „lágyszivü" kántor – Sőtér István
Bagarja úr, a csizmakészítő, a „béke barátja" – Szilvási Szilárd
Harangláb, a „fondor lelkületű egyházfi” – Jakab Tamás
Vitéz Csepü Palkó, az istállósfiú, azaz „a tiszteletes két pej csikajának jókedvű abrakolója" – Ferenci Attila
Márta, a kántor ,,amazontermészetü" felesége – Fornosi D. Júlia
Kisbíró - Séra Dániel
Petőfi Sándor - Ifj. Vidnyánszky Attila/Séra Dániel
Továbbá - Orosz Ibolya, Orosz Melinda, Vass Magdolna

 

Rendezte: VIDNYÁNSZKY Attila

 

A helység kalapácsa című előadást a Maros Művészegyüttes előadótermében láthatják. (Kövesdomb, Bulevard 1848, 47. szám)

 

Az előadáson való részvétel ingyenes, viszont előfoglaláshoz kötött.
H͟e͟l͟y͟f͟o͟g͟l͟a͟l͟á͟s͟:
Spectrum Színház – 0744 301 875
Maros Művészegyüttes – 0757059594
A belépőket előadás előtt egy nappal kötelező kiváltani.

 

Szervező: Spectrum Színház
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal

“Dobronyi rózsát Zsazsának” - Szűcs Nelli önálló estje Fedák Sáriról 2022 augusztus 24-én, 18:30 órától, Marosvásárhelyen

 

- Nemzeti Színház (Budapest) -

 

„Azt az igazi, azt a gyönyörű, érdekes, azt a dalos gazdag Magyarországot lássák Önök Fedák Sáriban, azt, amely a mi fájó lelkünk álma marad. Ez a mi büszkeségünk, a Fedák, akinek az arca egy szép nőé, egy huncut fiúé és egy lelkes emberé, ez a mi Fedákunk sugározza a világba mindazt, amit nem akarnak már az idegenek látni mirajtunk” – írta a kor ünnepelt primadonnájáról Szép Ernő a Színházi Élet című folyóiratban 1920-ban. Drámai időpont, dráma életút – és mégis dal és szépség és álom…

 

A Dobronyi rózsát Zsazsának, avagy Aki a Tisza vizét issza, vágyik annak a szíve vissza című előadás hangulatát ma sem írhatná le jobban a színházbarát. E mostani, dalokban és nótákban gazdag produkciónak előzménye van: Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színművésznő 2015-ben mutatta be a Fedák Sáriról szóló önálló estjét a Nemzeti Színházban azzal a céllal, hogy „felelevenítsük a XX. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét, megismertessük a közönséggel nem mindennapi életének részleteit és igazságát, valamint elégtételt szolgáltassunk személyének mindazért a méltánytalanságért, amelyben ez a kivételes művésznő részesült. Soha meg nem bocsájtható bűne a II. Világháború utáni politikai rendszernek, hogy Fedák Sárit méltatlan és bizonyítatlan vádak miatt börtönbüntetésre ítélték, és emiatt soha többé nem léphetett szeretett hazájában színpadra. Mikor végleg kiderült számára, hogy a színpadra nincs visszaút, teljesen összeomlott és ez az állapot okozta idő előtti halálát”.

 

A Dobronyi rózsát Zsazsának a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület felkérésére abból az igényből született, hogy az egész Kárpát-medencében sikerrel játszott önálló est prózai igazságát Fedák Sári művészi természetéhez híven igazi énekes-zenés élménnyé varázsolja.

 

Az előadás központi gondolata az elvándorlás és a szülőföld iránt érzett, soha nem múló szeretet. Ebben osztozik a beregszászi Fedák Sárival az előadás két kárpátaljai résztvevője: Szűcs Nelli és a narrátorként közreműködő, ugyancsak Jászai Mari-díjas színművésznő Tarpai Viktória. A zenei kíséretet a Zsazsa bandája népzenekar adja: Király Miklós prímás, Pálházi Bence (hegedű), Sárközi Áron (brácsa), Herédi Zsombor (harmonika), Laukó Tamás (nagybőgő). A produkcióban kiemelt szerepet kapott a dobronyi keresztszemes hímzés Hrivnák Tünde Pro Urbe díjas divattervező ruháin, melyeket a nagydobronyi Őr Hidi Ágnes hímzései díszítenek.

 

A Dobronyi rózsát Zsazsának című előadás ősbemutatóját 2021. július 27-én tartották a kárpátaljai Nagydobronyban.

 

A Dobronyi rózsát Zsazsának című előadást a Spectrum Színházban láthatják. (Rózsák tere 13. szám)

 

Az előadáson való részvétel ingyenes, viszont előfoglaláshoz kötött.

 

H͟e͟l͟y͟f͟o͟g͟l͟a͟l͟á͟s͟:
Spectrum Színház – 0744 301 875

 

A belépőket előadás előtt egy nappal kötelező kiváltani.

 

Szervező: Spectrum Színház
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház“Remete és Hatujjú - RH+” előadása 2022 augusztus 23-án, 19:00 órától Marosvásárhelyen

 

A tragikomikus hangvételű előadás egy üzemben játszódik, ahol a dübörgő szalagsor mellett, rengeteg tojás, szalmabálák, zajos gyári eszközök között – azaz nagyon is realisztikus környezetben – filozofikus párbeszédek hangzanak el.
Hogy pontosan kik beszélgetnek, nem tudjuk, a szereplők kilétére magának a nézőnek kell rájönnie…

 

A darabban az alkotók olyan kérdésekre keresik a választ, mint az emberi tévedések eredete és természete, a nemzedéki tapasztalat hiábavalóságának oka. Az előadásban felidézik az emberi élet különböző szakaszainak sajátosságait, így megelevenítik a gyermek- és időskor jellegzetességeit. A gondolati síkon központi szerepet kap a metamorfózis mint folyamat.
A bölcseleti felvetések értelmezésében Oleg Melnyicsuk rendezőre – saját bevallása szerint – nagy hatással volt id. Pieter Brueghel a Bábel tornya építése és Hieronymus Bosch A gyönyörök kertje című festménye.

 

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban bemutatott darab látványtervezője Orosz Ibolya, a jelmezek Kopinec György munkáját dicsérik.

 

S͟z͟e͟r͟e͟p͟o͟s͟z͟t͟á͟s͟:
Ferenci Attila – Remete
Orosz Ibolya – Hatujjú
Vass Magdolna
Tarpai Viktória/Fornosi D. Júlia
Orosz Melinda
Szabó Imre
Sőtér István
Kopinec György/Rajkó Balázs

 

Rendezte: Oleg Melnyicsuk

 

Az előadás 14 éven aluliaknak nem ajánlott.

 

A Remete és Hatujjú - RH+ című előaádást a Maros Művészegyüttes előadótermében játszák. (Kövesdomb, Bulevardul 1848, 47. szám)

 

Az előadáson való részvétel ingyenes, viszont előfoglaláshoz kötött.
H͟e͟l͟y͟f͟o͟g͟l͟a͟l͟á͟s͟:
Spectrum Színház – 0744 301 875
Maros Művészegyüttes – 0757059594
A belépőket előadás előtt egy nappal kötelező kiváltani.

 

Szervező: Spectrum Színház
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal

 

 

"Fonó Zenekar "Tanúhegyek" című előadása Marosvásárhelyen 2022 június 16-án"

 

 

Száz év nagy idő. Ma, amikor vissza kell tekintenünk a trianoni békediktátum óta eltelt száz esztendőre, úgy gondoljuk, azt méltó módon illik megtennünk. Nem siránkozva, nem is fenyegetőzve. Kerülve a pátoszt és a hamis önsajnálatot. Az elcsatolt országrészekben rekedt magyarok milliói nem csak létükkel, hanem a magyar kultúra általuk megőrzött gyöngyszemeivel is emlékeztetnek minket a mögöttünk hagyott évszázad küzdelmeire.
A Fonó Zenekar a százéves évfordulóra egy külön produkcióval készül. Társulatunk és hagyományőrző vendégeinek közös koncertje arra a felismerésre épül, mely szerint a szomszédos országok magyarlakta régióiban a magyar népdal, illetve a hangszeres magyar népzene Trianon után száz évvel is még mindig az élő hagyomány részét képezik. Úgy gondoljuk, ezt nem csak az elszakítottság okán, hanem azért is fontos hangsúlyozni, mert széles körben elterjedt az a nézet, mely a népzenét az archívumok, vagy legfeljebb a különféle újraéltetők, újraértelmezők tartozékának tekinti. A „Tanúhegyek" című előadás azokat a hagyományőrző mestereinket vonultatja fel, akik még száz év elteltével is képviselik környezetük régi magyar hagyományát. Az ő tudásuk révén a körülöttük már nagyrészt lemálló, elporladó örökség régi tündöklésében tárulkozik elénk.
Bartók Kárpát-medence koncepciójának megfelelően az előadás a magyar népzene értékei mellett egy-egy ponton a szlovák, a horvát, az erdélyi román, illetve a ruszin hagyományos zenei kultúra autentikus teljesítményeit is megjeleníti. A Fonó Zenekar tagjai mellett a produkció szereplői gömöri és zoboralji, kárpátaljai, vajdasági, kalotaszegi és mezőségi magyar, Nyárád menti székely, és gyimesi csángó hagyományőrző énekesek, illetve muzsikusok. A koncerten egyes Kodály-, vagy Bartók-művekből, vagy akár az iskolai ének-zene tankönyvekből ismerős zenei témák is felhangzanak, többségük abban az alakváltozataikban, ahogy azokkal a magyar zenefolklorisztika nagy úttörői a terepen találkozhattak. A népdalok szövegein pedig olykor átütnek a kisebbségi lét sajátos hangsúlyai...

 

A Fonó Zenekar:
Navratil Andrea – ének
Gombai Tamás – hegedű, hegedűkontra
Pál István „Szalonna"- hegedű, hegedűkontra
Pusko Márton (vendégművész) – hegedű, hegedűkontra
Agócs Gergely – ének, furulyák, duda, tárogató
Kerékgyártó Gergely (vendégművész) – brácsa, ütőgardon, tamburabrácsa
Tárkány Kovács Bálint - cimbalom
Kürtösi Zsolt – bőgő, cselló
Hagyományőrző vendégeink:
Felvidék
Bastyúr István – ének (Szilice – Gömör)
Holec Istvánné Lauro Ilona, Mikle Zsuzsanna – ének (Alsóbodok – Zoboralja)
Kárpátalja
Kokas Károly, Kokas László, Kokas József – ének (Nagypalád, Szatmár)
Erdély
Dezsőné Kádár Erzsébet – ének (Magyarszovát – Mezőség)
Tankó Dezső – ének, furulya, Tankó Eszter – ének (Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok – Gyimes)
Kaló Katalin – ének (Inaktelke – Kalotaszeg)
Burján Tibor – ének, furulya (Nyárádszentbenedek – Marosszék)
Délvidék
Szilovics Rozália, Deme Hajnalka, Izsák Jánosné Kovács Ilona – ének, Izsák János – basszprímtambura (Kórógy – Szerémség)
 
Helyszín: Maros Művészegyüttes székháza
????Jegyek: a helyszínen
Előzetes regisztráció: 0757 059 594-es és a 0744 301 875-ös telefonszámokon.
 

 

A Fesztivál Akadémia koncertje a marosvásárhelyi Kultúrpalotában

 

Feledhetetlen energiák, ragyogó lelkületek találkozása a zene semmivel sem hasonlítható szárnyalásában, mosolyogva együtt hullámzó művészek előadása a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A közönség szűnni nem akaró tapssal köszönte meg Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Fenyő László és Bogányi Gergely koncertjét a Spectrum színház szervezésében. Köszönjük.

 

Fesztivál Akadémia Budapest országjáró koncertsorozat: Marosvásárhely

 

A Fesztivál Akadémia Budapest 2022 tavaszán a FAB Ensemble művészeivel országjáró koncertturnéra indult.

Május 15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában különleges koncerprogrammal várja Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár muzsikus barátaikkal az érdeklődőket.

 

A program:

Csajkovszkij: a-moll trió, Op. 50

Kokas Katalin (hegedű), Fenyő László (cselló), Bogányi Gergely (zongora)

Brahms: g- moll zongoranégyes Op. 25

Kelemen Barnabás (hegedű), Kokas Katalin (brácsa), Fenyő László (cselló), Bogányi Gergely (zongora)

 

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Jegyek a helyszínen kaphatók!

 

Irodalmi Szalon-est Háy Jánossal Marosvásárhelyen / IRODALMI KARAVÁN II.

 

 

„Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv” – ezzel a Kányádi Sándor gondolattal indult útjára 2022 év elején a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programja, az Irodalmi Karaván, amely az egységes magyar nyelv és kultúra ügyét szolgálja a hagyományos és kortárs magyar irodalom bemutatásával.

 
Az Irodalmi Karaván második utazására 2022. májusban kerül sor, Erdélyben.

 

Május 11-én, szerdán 19.00 órakor Marosvásárhelyen a Spectrum Színházban Irodalmi Szalon-estre kerül sor Háy János József Attila-díjas és Térey-ösztöndíjas író, költővel, közreműködik Dálnoky Csilla színművész.

 

Az esemény házigazdája és a beszélgetés moderátora Juhász Anna irodalmár.

Az előadásra a belépés ingyenes!

Háy János köteteit a helyszínen megvásárolhatják, a szerző a helyszínen dedikál

 

 

Bogdán Zsolt: Amikor - előadás Bartis Attila novelláiból és közönségtalálkozó Bartis Attilával Marosvásárhelyen / IRODALMI KARAVÁN II.

 

 

„Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv” – ezzel a Kányádi Sándor gondolattal indult útjára 2022 év elején a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programja, az Irodalmi Karaván, amely az egységes magyar nyelv és kultúra ügyét szolgálja a hagyományos és kortárs magyar irodalom bemutatásával.


Az Irodalmi Karaván második utazására 2022. májusban kerül sor, Erdélyben.

 

Május 12-én, csütörtökön 19.00 órakor Marosvásárhelyen a Spectrum Színházban az Amikor előadást láthatják a nézők Bogdán Zsolt színművésszel Bartis Attila novelláiból és Irodalmi Szalon-est lesz a szerzővel, Bartis Attila Marosvásárhelyen született, Térey-ösztöndíjas és Magyarország Babérkoszorúja-díjas íróval.

 

Jegyvásárlás a helyszínen.
Helyfoglalás a 0744-301875 telefonszámon.

Az esemény házigazdája és a beszélgetés moderátora Juhász Anna irodalmár.

Bartis Attila köteteit a helyszínen megvásárolhatják, a szerző a helyszínen dedikál.

 

 

 

Irodalmi Karaván II. Marosvásárhelyen, a Spectrum Színházban

 

Az Irodalmi Karaván a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programja, amely az egységes magyar nyelv és kultúra ügyét szolgálja a hagyományos és kortárs magyar irodalom bemutatásával. Második alkalommal indult útjára azzal a céllal, hogy közelebb hozza az olvasást, az irodalmat a közönséghez - határok nélkül.

Az erdélyi turné első állomása Marosvásárhely volt, ahol május 11-én Háy János íróval találkozhattunk. Ezt követően május 12-én Bogdán ZsoltAmikor… című előadását láthatta a közönség Bartis Attila novelláiból, amelyet közönségtalálkozó követett a szerzővel.

Az esemény házigazdája és a beszélgetés moderátora Juhász Anna irodalmár volt.

https://www.facebook.com/jairodalmiszalon/videos/697012678286692

https://www.facebook.com/jairodalmiszalon/videos/1006588046884775

 

Tamási Áron 125 Emlékév - Boldog nyárfalevél vendégszereplés a vajdasági

Zentán és Magyarkanizsán

 

A marosvásárhelyi Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes, Tamási Áron: BOLDOG NYÁRFALEVÉL című előadása Május 7-én szombaton 19.00 órától a Zentai Magyar Kamaraszínházban és Május 8-án, vasárnap 18.00 órától vendégszerepel.
A darabban az együttérzés fontossága, a közös értékrendszer megtartó ereje, szeretteinkkel való találkozás reménye, a vágy az újrakezdésre visszhangzik Tamási Áron testről és lélekről, bizalomról és a bizalommal való visszaélésről, a régi életforma feladását elváró, az új élet hamis ígéretéről szóló színpadi művében.
A Maros Művészegyüttes táncosai mellett olyan színészek láthatók az előadásban, mint Bogdán Zsolt, Tatai Sándor, Szélyes Ferenc, Kárp György, Pál Hunor, Márton Katinka, Szász Domosi Anna, Czikó Júlia. A darab rendezője Török Viola, zenéjét Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója szerezte, koreográfusa Varga János.

 

A Tamási Áron 125 Emlékév lebonyolítója a Magyarság Háza.
 

Pál István Szalonna és Bandája - erdélyi turné

 

A Liszt Ferenc díjas zenész és zenekara Marosvásárhelyen és szórványtelepüléseken is fellép.

Pál István Szalonna és Bandája „Moldvától Nagykállóig” című interaktív koncert április 25-én Marosvásárhelyen, a Spectrum Színházban. 26-án Marosludason, 27-én Szamosújváron, 28-án Marosfelfaluban és 29-én Magyarlapádon várja a közönséget.

 

A marosvásárhelyi koncertre jegyek a helyszínen, a Spectrum Színház előadótermében válthatók (Rózsák tere 13. szám).

 

Gyerekeknek szóló előadás d.e., 14:00 órától.

Felnőtteknek szóló előadás este, 19:00 órától.

 

Helyfoglalás a 0744-301875 telefonszámon.

 

 

Berecz - Apja, Fia” előadás a Spectrum Színház szervezésében

 

Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó ezúttal két fiával, Istvánnal és Mártonnal lép színpadra Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen. Mesével, énekkel és tánccal is elvarázsolják a közönséget.

 

„A mesétől addig maradnak távol az emberek, amíg nem találkoznak vele”, véli Berecz András ének- és mesemondó, aki saját mesegyűjteményéből, fiaival a színpadon hozza létre az előadást.

 

A marosvásárhelyi előadásra jegyek a helyszínen előadás előtt válthatók.

Helyfoglalás a 0757059594 vagy 0744301875 telefonszámon.

Helyszín: a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadóterme.

Időpont: 2022. április 28., este 7 óra.

 

 

 

 

Übü a király bemutató a Spectrum Színházban

 

Az Übü a király bemutatójára április 14-én került sor a Spektrum Színház marosvásárhelyi előadótermében, Bodolay Géza rendezésében.

Alfred Jarry (1873-1907) a francia irodalom "elátkozott költői" között is az egyik legrendkívülibb és legexcentrikusabb alak. Az Übü király groteszk, archetipikus képekből egy mitikus alakot és egy teljes világot teremtett. A dráma eredetileg diáktréfának szánódott, Jarry iskolájának, a rennes-i líceumnak egyik tanára ellen. Übü alakja szilaj, kegyetlen karikatúra az ostoba, önző polgárról, ahogyan azt egy diákfiú könyörtelen tekintete látja; ám több puszta társadalmi szatíránál. Rémületes képe az ember gonoszságának és kegyetlenségének.

 

Az abszurd átiratot Bodolay Géza Jászai Mari-díjas színházi rendező, egyetemi oktató, érdemes művész készítette, aki elmondta: a darabbal először egyetemista korában találkozott. „Már harminc éve is az lehetett az ember történelmi-világhelyzeti benyomása, hogy szinte mindenhol Übü a király. A fizikatanárból eredetileg tréfából főhőssé írott idióta főnök, mint meghatározó főerő – valamilyen formában mindannyiunkkal szembejön azóta is. Talán éppen ez a legijesztőbb és legmulatságosabb, hogy az éppen deklarált és skandált jelszavaktól függetlenül Übüéknek egyre megy: minden hatalmat az Übüség kezébe! Ennek variánsait több száz éve élvezhetjük” (Bodolay Géza).

 

A jelenlegi átiratban az Übü királyt és A láncravert Übüt dolgozta össze. Így egyszerre jelenik meg Übü a saját akaratát másokra erőltető „szabad” emberként és rabként is.

 

A színészeink: Pál Hunor, Szász Anna, Márton Emőke-Katinka, Tatai Sándor
Jelmeztervező: Takács Tímea
Díszlettervező: Székely László
Rendező és dramaturg: Bodolay Géza

 

A budapesti Akváriumban vendégszerepelt vasárnap, április 10-én a Boldog Nyárfalevél.

 

A darab alaptémája a megmaradás, a helytállás, a hűség és a szeretet a történelem viharában. A gyötrő szenvedélyeket, a hazajutás és az egymásra találás vágyát, a hitetlenség és a bizalom, a kétkedés és a bizonyosság küzdelmét hordozó dráma kifejezőerejét gazdagítja Kelemen László zenéje és a Maros Művészegyüttes színes-fergeteges táncbetétei.


Rendező: Török Viola.
Koreográfus: Varga János
A Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes művészei mellett az előadásban fellép Bogdán Zsolt kolozsvári Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész.

Köszönjük vendéglátóinknak és közönségünknek!

 

2022 április 13.


 

 

 

AUG. 25., 9:00 UTC+03 – AUG. 29., 16:00 UTC+03

Kosárfonó tábor felnőtteknek

Harangláb Kulturális Egyesület, Nyárádszentsimon
 
Ha elkészítenéd saját kosaradat, akkor itt a lehetőség, jelentkezz kosárfonó műhelyünkbe!
Oktató: Ráduly János kosár- és vesszőfonó mester, Népművészet Mestere.
Ajánlott alsó korhatár: 16 év.
Képzés helye: Harangláb Kulturális Egyesület, Nyárádszentsimon.
Időpont: 2021. augusztus 25-29.
Részvételi díj 450 lej, ami tartalmazza:
- szállást négy éjszakára, parasztházban;
- étkezést helyi, biogazdaságból származó alapanyagból -reggeli, ebéd, vacsora;
-oktatást;
-alapanyagot;
A helyek száma korlátozott.
Jelentkezni és további részletekért érdeklődni lehet Adorjáni Rékánál, a 0745820944-es telefonszámon, vagy levélben az office kukac spectrumszinhaz.ro címen.
Táborunk támogatója a Hagyományok Háza.
 

 

 2020.10.08

Bogdán Zsolt Bartis Attila novellái alapján készített előadását Erdély több településén is megtekinthetik az érdeklődők! Az Amikor... című előadást az Iskola Alapítvány szervezésében Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Székelyudvarhelyen, Kovásznán, Kézdivásárhelyen és Szamosújváron adja elő a színművész.

További információk hamarosan az Iskola Alapítvány oldalán!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Marosvásárhely, 2020.10.05

Vasárnap tartottuk a márciusról elmaradt Csak Tiszta Forrásból című népdalvetélkedő Maros megyei szakaszát, ahol a résztvevőket előkészítő osztálytól XII. osztályig a tiszta, csengő hang, a szép hangszín, a listán szereplő népdalok értéke, és nem utolsó sorban az előadásmód hitelessége, meggyőző ereje alapján értékelt a zsűri.

A megyei döntőt megelőzte egy előválogató, amelyet Szászrégenben, Szovátán, Segesváron, Nyárádszeredában, Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban és Mezőpanitban tartottunk 2020. január 19-21. között.

 

 Köszönjük a termet a Maros Művészegyüttesnek.

 

A program megvalósult a Csoóri Sándor Alap támogatásával.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tündöklő Jeromos – Farkaslaka – 20.09.2020

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."Tamási Áron születési évfordulójára készülünk Farkaslakára abban a hitben, hogy a színház a múltban és jelenben élők fájdalmait, harcait és reményeit hivatott tükrözni.

Tamási Áron 1897. szeptember 20-án született abban a faluban, amelyet aztán költői magasságokba emelt.

Farkaslakán a falu nagy szülöttére emlékezünk Tamási Áron születésének 123. évfordulóján.

A Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház bemutatja TAMÁSI ÁRON- TÜNDÖKLŐ JEROMOS című előadását szeptember 20-án, vasárnap este 19 órától Farkaslakán.

 

TAMÁSI ÁRON
TÜNDÖKLŐ JEROMOS

Történik egy erdélyi faluban, adventi időszakban, amikor « a Fekete felhő,… ráereszkedik a falura és megzavarja a nyájakat és az emberek jóravaló lelkét, » és nem marad más, csak a remény, hogy « nem veszett el bennünk a … »
„A Tündöklő Jeromos egy egész közösség Megváltót váró keserűségét és reményeit, valamint a várakozásra hamis választ adó Jeromos történetét jeleníti meg. Tamási rituális színháza az adventi időszakot idézi: a sötétségből a fény várásának, a régi rosszal való szembesülésnek és lezárásnak, valamint a jobb új év reményének és elhatározásának idejét.
Már zenészként is a zene színpadi megjelenítése foglalkoztatott, rendezőként mindig olyan darabokat választok, melyeknek erőteljes költői világát a zene szervesen egészíti ki. Főleg a magyar népzene kimeríthetetlenül gazdag, minden élethelyzetre és történelmi korra harmonizáló anyaga jelent számomra örök lehetőséget, hogy a szóban elmondhatatlant megsejtesse a színpadon. Euripidész, Shakespeare, Moliére, Csehov mellett természetesen Tamási Áron világához áll a legközelebb a magyar népzene és néptánc, előadásaimban (Boldog nyárfalevél, Hullámzó vőlegény, Vitéz lélek) ezt a formanyelvet használom.
Meggyőződésem, hogy a néptáncnak, koreográfiának ezúttal kiemelkedően fontos szerepe lesz egy olyan előadásban, amelyben amúgy sütnek a fojtott indulatok, érzések, és amely előadás igazi főszereplője a nép. Ezért nagy lehetőséget jelent, hogy a Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színházzal együtt egy közös produkcióban sajátos erdélyi hangvételben megjelenítse Tamási Áron szellemiségét.“
Török Viola, rendező

 

 

Szereposztás:
TÜNDÖKLŐ JEROMOS - Nagy István
SÁSKA MIHÁLY - Györffy András
GÁSPÁR - György Károly
BAJNA GÁBOR - Farkas Sándor-Csaba
ÁGNES - Márton Emőke-Katinka
ÁKOS - Török László
BÁLINT - Bíró Nimród-Olivér
LINA - Kásler Magda
BELLA - Czikó Juliánna
GYULA - Ruszuly Ervin
CSENDBIZTOS - Török Attila
PLÉBÁNOS - Duka Szabolcs
JEGYZŐ - Szász Róbert
KÁNTOR - Kárp György
MARCI - Tatai Sándor
NŐRINC - Barabás Levente
ELEK - Szász Péter
SZABÓNÉ - Szász Anna

A FALU NÉPE - A Maros Művészegyüttes táncosai
MUZSIKÁL - A Maros Művészegyüttes zenekara

ZENE | Kelemen László (zeneszerző, zenei szerkesztő)
KOREOGRÁFIA | Horváth Zsófia
A KOREOGRÁFUS MUNKATÁRSA | Ruszuly Ervin, Farkas Sándor-Csaba
DÍSZLET-JELMEZ | Takács Tímea
SÚGÓ | Sugó Erzsébet
RENDEZŐ | Török Viola

 

A nézők befogadásakor fontos számunkra a járványügyi protokoll betartása:
-helyfoglalás az érkezés sorrendjében,
-mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében a szájmaszk viselése is kötelező érvénnyel bír,
-37,3 Celsius-fok fölötti testhőmérséklettel rendelkező nézőinket nem áll módunkban beengedni a nézőtérre,

 

A belépés díjtalan!

Előadás helyszíne: Farkaslaka, Sportbázis
Előadás időpontja: 2020. szeptember 20., 19 órától

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja – aug. 26

RÓMAI KARNEVÁL

Hubay Miklós: RÓMAI KARNEVÁL
Színpadi játék

Szereplők:
MARGIT: Farkas Ibolya
ÍRÓ: Győrffy András (Jászai-díjas)
ZÉNÓ: Wischer Johann
DIREKTOR: Kárp György

Mai színpadra alkalmazta: Pataki András (Jászai- díjas)
Dramaturg: Molnár Anikó
Díszlet: Pataki András
Jelmez: Szélyes Andrea
Rendező: Pataki András (Jászai- díjas)

“Létkérdésnek tartom a színházi munkában a generációk szaktudásának áramlását. Természetes legyen az idősebb, tapasztaltabb kollégák megbecsülése. Nyitottnak kell lenni az ilyen találkozásokra, mindig érdemes tanulni az elődöktől, s a megszerzett egyetemes tudásanyagokat csak úgy lehet időről-időre áthagyományozni, ha különböző életkorú emberek szót értenek egymással.” Pataki András

2020. augusztus 26. szerda 20.30 óra, Zsinagóga
(stúdióelőadás)

Fotók: Kerezsi Béla 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Örömmel számolunk be idei kézműves képzésünkről.

 

Augusztus 22-25. között Nyárádszentsimonban tartottuk meg gyékenyfonó és ecoprint elnevezésű képzésünket.

 

Köszönet a Harangláb Kulturális Egyesületnek, hogy helyet biztosított a képzésnek, a tacsi gyékényfonó oktatóinknak Szilágyi Ilonának és Pásztor Katalinnak, ecoprint oktatónknak Mihály Eszternek, valamint Lázár Éva gyékenyfonó Népi Tárgyalkotó Iparművésznek, Mezőfeléből.

 

A képzés megvalósult a Csoóri Sándor Alap támogatásával.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Csak tiszta forrásból 2020-as Maros megyei népdalvetélkedő előválogatójának programja és szabályzata

 

A Spectrum Színház Egyesület, közreműködve a Maros Művészegyüttessel, a Csoóri Sándor Alap támogatásával Maros megyei népdalvetélkedő előválogatót hirdet iskolás gyermekek számára, melyre 2020. január 18-19. között kerül sor.

 Az esemény a Román Tanügyminisztérium versenykalendáriumában (CAER) is szerepel.

 A verseny célja a népi énekes hagyományok megőrzése, ápolása, népszerűsítése és művelése, a tehetséges fiatalok felkarolása, a fiatal korosztály ízlésének és identitásának fejlesztése.

 A Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő előválogatójára minden versenyző 3 népdallal készüljön. A tiszta csengő hang, a szép hangszín, a népdalok értéke, az előadásmód hitelessége, meggyőző ereje érvényesül majd.

 Népviselet kötelező.

 Kategóriák

 a) előkészítő osztály- II. osztály

 b) III.- IV. osztály

 c) V.-VI. osztály

 d) VII.-VIII. osztály

 e) IX.-XII. osztály

Lebonyolítás: -Háromfordulós verseny; az elődöntők legjobbjai a megyei szakaszra jutnak tovább, a megyei szakasz legjobbjai képviselik Maros megyét április 4-én Székelyudvarhelyen.

Zsűri: Népzenével, népdallal foglalkozó szakemberek.
Díjak: Az elődöntők résztvevői részvételi emléklapot, ajándékot, a megyei döntő nyertesei részvételi emléklapot, oklevelet és más díjakat kapnak.

Azoknak a gyerekeknek, akik továbbjutnak a megyei szakaszra Kásler Magda népdalénekes, a megyei verseny előtt, előzetes egyeztetés alapján felkészítőt fog tartani.

 Helyszínek, időpontok:

 1. Elődöntők:
        Segesvár: Gaudeamus Ház, január 19., 10:00 óra

        Dicsőszentmárton: Kökényes Néptáncegyüttes próbaterme, január 19., 10:00 óra

        Mezőpanit: Kádár Márton Általános Iskola, január 18., 10:00 óra

        Marosvásárhely: Arany János utca 2. szám, Maros Művészegyüttes új próbaterme, január 18., 16:00 óra

        Nyárádszereda: Bocskai István Elméleti Líceum díszterme, január 19., 10:00 óra

        Szováta: Kultúrotthon, január 18., 16:00 óra

        Szászrégen: Bíborka Néptáncegyüttes próbaterem, Oltului utca 69, Radnótfája, január 18., 10:00 óra

 2. Megyei döntő:
        Marosvásárhely: Maros Művészegyüttes székhelye, Kövesdomb, március folyamán, időpont egyeztetés alatt

 3. Székelyföldi döntő:

        Székelyudvarhely, 2020. április 4.

Jelentkezni az elődöntők helyszínén, az alábbi, előre kitöltött jelentkezési ívvel kell:

 

Kattintson IDE a formanyomatvány letöltéséhez

 

 

 

 

2019

 

 

2019. március 30-án tartottuk Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes épületében a Csak Tiszta Forrásból országos népdalvetélkedő marosszéki szakaszát.

 

A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg.

 

48 népviseletbe öltözött gyerek vett részt a versenyen, négy korcsoportban.  Legtöbben a második-harmadik, valamint a negyedik-ötödik osztályosok mezőnyéhez tartoztak.

 

Az értékelő bizottság nevében Török Viola, a Spectrum Színház művészeti vezetője ismertette a versenyszabályzatot. A vetélkedőre tíz, helyi forrásból származó népdallal lehetett benevezni. A repertoárból két dal hangzott el, az elsőt a versenyzők választották, a másodikat a – Török Viola, Kásler Magda népdalénekes, néptáncos, Moldován Horváth István zenész, zenekarvezető, Boér Károly rádiós szerkesztő, zenei szakértő alkotta – zsűri jelölte ki.

 

Az eredményhirdetés előtti percekben a szervezők valamennyi versenyzőt színpadra szólítottak, és ajándékcsomaggal jutalmaztak.

 

A legkisebbek korcsoportjában a harasztkeréki Osváth Ingrid Bella, a marosvásárhelyi Farkas Boglárka és Ziliniszki Delinke Dorottya harmadik helyezést ért el, a nyárádszeredai Kolozsvári Boróka és Török Krisztina, a mezőbándi Nagy Linda és a marosvásárhelyi Bálint Márk Csaba második díjas lett, az első díjat pedig a nyárádszeredai Csiszér Viola, a Deák Farkas Általános Iskola diákja és a gernyeszegi Szász Csanád László, a Teleki Domokos Általános Iskola tanulója vihette haza.

 

A negyedikesek–ötödikesek mezőnyében a mezőmadarasi Balázs Irénke Gizella és a marosvásárhelyi Preg Tamás különdíjat, a szovátai Kacsó Barbara és a nyárádgálfalvi Kászoni Bernadett harmadik díjat kapott, a nyárádszeredai Marton Gellért és a göcsi Pap Dániel második helyezést ért el, az első díj pedig a Nyárádszeredából érkezett Siklódi Rékát, a Deák Farkas Általános Iskola diákját és a szászrégeni Hornung Andrea Helgát, a Petru Maior Általános Iskola tanulóját illette meg.

 

A két felsőbb korcsoportot az alacsony létszám miatt a zsűri egy kategóriában értékelte. Harmadik díjat a csíkfalvi Fülöp Antónia Blanka kapott, a mezőpaniti Gálfalvi Rebeka Evelin és a nyárádszeredai Aszalos Hilda második lett, az első díjat pedig Korondi Zsófia Tünde marosvásárhelyi bolyais diák érdemelte ki. A díjazás után az első helyezettektől még meghallgathattunk egy-egy népdalt. A negyedikesek-ötödikesek mezőnyének két első díjasa, valamint a legfelső korcsoport győztese Csíkszeredában a székelyföldi regionális döntőn mutathatja meg újra tehetségét.

 

Találkozunk jövőben! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2017 június

 

Új szereposztással játsszuk Gardénia előadásunkat!

Vadász Bernadett, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákja, a Gardénia előadás új NŐ IV.-e a színdarabról és a szerepéről:

"Másodéves színész hallgatóként, lehetőségem nyílik megtapasztalni az előadásban egy olyan szerep eljátszását, amely által új dolgokat fedezhetek fel magamban, ugyanakkor olyan témákat körvonalazhatok az előadás és a karakter kapcsán, amelyek ma is jelen lehetnek egy család történetében. Kiemelkedni egy magammal hordozott családi háttérből, megbocsátani, és mindenek fölött érezni, hogy a szeretet a legfontosabb tartóerő.

Egy új kihívás, amelyet szivesen vállaltam."

 

2016 június


„Színházi élmény falvakban”

 

A Spectrum Színház májusban elvitte és bemutatta Moliére „A nők iskolája” című színházi előadását Beresztelkén és Nyárádszeredában is. Beresztelkén a bemutatóra 2016 május 15-én került sor, közel 200 közösségbeli, a községből érkező néző számára.

2016. május 18-án pedig Nyárádszereda városában mutatta be ugyan ezt a vígjátékot, az eseményen közel 150 néző, színházkedvelő vett részt a kisvárosból és a környező falvakból, községekből.

A Spectrum Színház fő célja, hogy lehetőséget teremtsen színházi előadások bemutatására, olyan közösségekben, helyeken, ahol nincs a mindennapokban aktív kulturális élet. Olyan helyszíneken ahol nincs színházi társulat, nincsenek előadások, ahol a közönségnek csak ritkán van lehetősége színházi előadást megnéznie, illetve bármi más kulturális eseményen részt vennie. A 2016-os év folyamán a Spectrum Színház ennek a célnak az érdekében, több olyan kis településre, falura, kisvárosba látogatott el és mutatott be előadásokat, ahol erre nincs lehetőség. Ellátogattunk például Székelykeresztúrra, Maroshévízre, Gyergyóalfaluba, Szovátára, Szászrégenbe, Segesvárra.

Moliére, „A nők iskolája” című előadásunk közkedvelt vígjáték, hiszen a szórakozáson kívül az alapüzenete az igaz szerelem győzedelmeskedése, aminek senki nem szabhat gátat. A vicces zenész és táncos színházi előadás minden korosztálynak üzen és egy feledhetetlen színházi élménnyel gazdagít.

Jövőbeni célunk is az, hogy minél több kis településre elvigyünk egye-egy színházi előadást, ezáltal is egyedi élményt szerezni a nagyvárosok kínálatából kieső közösségeknek.

 

Spectrum Színház Egyesület

 

 

2016 május

 

A Tháliában „szemlézik” a Nyinát

Beválogatták a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjének programjába a Spectrum Színház egyik előadását. Május 18-án indul a budapesti Thália Színházban a fesztivál, amelynek keretében öt napon keresztül három színpadon tíz produkciót láthat majd a közönség, köztük a Spectrum Színház Nyina, avagy a kitömött sirályok törékenységéről című darabját is.

A Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét évről évre azért tartják, hogy kicsit a magyar főváros közönsége is betekintést nyerjen a határon túli magyar színházak munkásságába. Idén Kassa, Újvidék, Szabadka, Marosvásárhely, Nagyvárad és Sepsiszentgyörgy kínálatából nyerhet ízelítőt a budapesti közönség.

A Spectrum Színház nem először mutatkozik be a szemlén, múlt évben a Boszorkányt, azelőtt a Vitéz lélek című előadást mutatták be, idén pedig Matei Vișniec a csehovi Sirály továbbgondolása, a Nyina, avagy a kitömött sirályok törékenységéről című előadás került be a szemle programjába. Török Viola, az előadás rendezője, s egyben a színház művészeti vezetője szerint ez nem csak azért kiváltság, mert így Budapesten is megismerhetik a Spectrum Színház tevékenységét, de egyben szakmai elismerés is, ugyanis jó néhány színház számos előadásának megtekintése után válogatták be a Nyinát a szemle programjába. „Szereti a szakma az előadást, ennek nagyon örülök. Ugyanakkor újdonság is lesz a budapesti közönségnek, ugyanis még nem játszották ott ezt a darabot, itthon is csak a gyergyóiak, majd mi vittük színre” – fogalmazott a rendező a Franciaországban élő román szerző Csehov nyomán készült művéről.

Török Violának amúgy ez a fesztivál azért is különleges, mert a Nyina mellett egy másik, 2014-es rendezése is bemutatásra kerül a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjén, ugyanis a Yorick Stúdió előadásában Székely János Dózsa című monodrámája is szerepel a szemlén, Sebestyén Aba előadásában.

A Dózsa előadást május 20-án, pénteken este 19 órától, míg a Nyina, avagy a kitömött sirályok törékenységéről című előadást májusi 21-én, szombaton délután 16:30 perctől az Arizona stúdió termében tekintheti meg a közönség.

További részletek a Szemléről a www.thalia.hu oldalon.

 

 

2016 március

 

A budapesti Nemzeti színészei a Spectrum színpadán

Két különleges vendégelőadást fogad április folyamán a marosvásárhelyi Spectrum Színház. A közönség egyrészt a Fedák Sári című önálló estet, a budapesti Nemzeti Színház produkcióját láthatja, emellett pedig  Anton Pavlovics Csehov három egyfelvonásos művét mutatja be a beregszászi színház társulata Vidnyánszki Attila rendezésében.

Még a mikházi Csűrszínház kapcsán ismerkedett össze a Spectrum Színház vezetője, Török István, Vidnyánszki Attila rendezővel, akit meg is hívott Marosvásárhelyre. Mivel Vidnyánszki Attila a budapesti Nemzeti Színház vezetője, valamint alapítóként ma is főrendezője a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak, a rendező ebből a két színházból választott két olyan előadást, amelyet be tudnak mutatni a marosvásárhelyi Spectrum Színházban is. A vendégelőadások április 19-én és 20-án lesznek, mindkét előadást kétszer tűzi műsorára a Spectrum Színház.

Fedák Sári, a Nemzeti Színház produkciója

Az egyik vendégjáték a Fedák Sári című önálló est. A Budapesti Nemzeti Színház produkcióját Szűcs Nelli mutatja be.Az egyéni előadás feleleveníti a 20. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét, miközben bemutatja nem mindennapi életét. Fedák Sári ugyanis nem csak egy nagy színésznő volt, hanem ő volt a Primadonna. Az emlékiratok anyagaiból, megemlékezésekből, levelekből összeállított előadás dalokkal színesítve mutatja be a magyar operett eme nagyaszonnyának alakját. Aki színpadon látta Őt, soha nem felejti. Rendkívüli személyisége, kivételes egyénisége kitörölhetetlen nyomot hagyott valaha volt színházi életünkben. Külön érdekesség Fedák Sárit elénk varázsoló művésznő, - Szűcs Nelli - személye. Ő is Beregszász szülötte, csakúgy, mint nagy elődje Fedák Sári.

Szűcs Nelli önálló estjét április 19-én 17 órától, majd április 20-án 20 órától lehet megtekinteni a Specrtum Színházban.

Csehov egyfelvonásos komédiái Vidnyánszki Attila rendezésében

Anton Pavlovics Csehov három egyfelvonásos művét mutatja be a beregszászi színház társulata, a Budapesti Nemzeti Színház és a Beregszászi Színház művészeivel. A Vidnyánszki Attila rendezte előadásban öten játsszák el Csehov három jelenetét, A medve, A dohányzás ártalmairól, valamint a Leánykérés című komédiákat.

Csehov egyfelvonásos komédiáit előbb április 19-én 20 órától, majd április 20-án 17 órától lehet megtekinteni a Spectrum színpadán.

Az előadásokra már lehet jegyet venni elővételben a www.biletmaster.ro honlapon, valamint a Spectrum Színház Rózsák tere 13. szám alatti helyszínén is hétköznaponként 10 és 12 között. Ugyanebben az időszakban jegyet foglalni is lehet a 0744-301.875-ös telefonszámon.

 

 

2016 január

2015 november

 

Székelykeresztúron a marosvásárhelyi Spectrum Színház!

November 26-án, pénteken este 19 órától Székelykeresztúron várjuk a színházkedvelőket.

Moliére A nők iskolája vígjátékunk kerül bemutatásra!

Helyszín: A székelykeresztúri Művelődési Ház

Belépő díj: 15 lej,

Jegyek elővételben a székelykeresztúri kulturális irodában vásárolhatok meg. a könyvtár mellett!

Szerettel várunk mindenkit!

 

 

Szatmárnémetiben vendégszerepel a Spectrum Színház, október 30-án, délután 17 órától, Moliére A nők iskolája című produkciójával

http://restartmusic.ro/portfolio-items/a-nok-iskolaja/

 

 

Műsorajánló

 

Kedden, november 3-án este 19 órától A Spectrum Színház bepótolja 28-án elmaradt előadását! Harold Pinter A Gondnok című drámájából készült előadás kerül színpadra a Spectrum Színházban.

Az emberi kapcsolatok ambivalenciájáról, a vonzásról és taszításról, a befogadásról és elutasításról szól a Spectrum Színház új bemutatója. A produkcióban fellép Szélyes Ferenc, Kinda Szilárd és Kovács Károly, illetve a társulat új tagja, Márton Katinka.

Rendező: Kovács Levente.

November 7-én este 19 órától N. V. Gogol Az őrült naplója című monódármája kerül bemuatásra a Spectrum Színház színpadán. Az emberi elme fokozatos megbomlását követhetjük ebben végig, Poprscsin főhős sorsán keresztűl.

Előadja: Kovács Károly

Rendezte: B. Fülöp Erzsébet

Jegyvásárlás a www.biletmaster.ro honlapon és a színház jegyirodájában minden munkanapon 10–12 óra között, helyfoglalás: 0744-301-875. Jegyek a helyszínen is vásárolhatók előadás előtt.

 

2015 október

 

2015.10.27

 

Harold Pinter A Gondnok című dámája kerül bemutatásra október 27-én, este 19 órától a Spectrum Színházban.

Rendezte: Kovács Levente.

Az előadást 28-án ismét megnézheti a színhézkedvelő közönség.

 

 

Műsorajánló

 

N.V. Gogol – „ Egy őrült naplója” című drámáját mutatja be Spectrum Színház. Ebben az irodai hivatalnok, Popriscsin sorsán keresztül szembesülhetünk azzal, milyen is, amikor az emberi elme megbomlik.

Popriscsin sorsán keresztül szembesülhetünk alapvető kérdésekkel, mint például az, hogy: Mi az őrültség és mi a normalitás? Őrült-e a világ, vagy mi nem vagyunk normálisak?

Az előadásra meghívtuk a zsidó hitközség képviselőit is és az előadást követően közönségtalálkozóra hívjuk az érdeklődőket. A szabad beszélgetés célja, hogy bárki felvethessen kérdéseket, illetve értelmezési keretet kapjon, Kovács Károly színművész, illetve B. Fülöp Erzsébet, a darab rendezőjének segítségével.

Rendezte:  B.Fülöp Erzsébet

Előadja: Kovács Károly

Koreográfia: Tőkés Imola

Zene: B. Szabó Zsolt

Az előadás időpontja: október 18., este 19 óra.

 

Jegyvásárlás a www.biletmaster.ro oldalon, vagy helyszínen naponta 10 és 12 óra között, vagy az előadás kezdete előtt.

Telefonos helyfoglalás 0744-301.875-ös telefonszámon lehetséges, naponta 10 és 12 óra között.

 

A jövő hét elején, október 20-án pedig gyerekeknek szóló vendégelőadás szerepel a Spectrum színház színpadán. Zorkóczy Zenóbia egyéni előadóművész mutatja be Zénó, az elképesztő madárijesztő című műsorát.

Ebben interaktívan, egy madárijesztő történetén keresztül kerül bemutatásra a természet ismerete, ennek fontossága. Az előadásban a madárijesztő nehéz helyzetbe kerül: gazdája sok évnyi hűséges szolgálat után tűzre akarja vetni, mert úgy lerongyolódott a munkában. Ezért menekülőre fogja. A gyermekek segítségével kell megtalálnia új életcélját, hivatását, ezért elmeséli nekik életét, beszámol nekik eddigi tapasztalatairól.

Az előadás időpontja október 20-a, reggel 10 óra. A részvétel előfoglalást igényel, ezt a következő telefonszámon lehet jelezni: 0744-301.875, naponta 10 és 12 óra között. Jegyek csak helyszínen válthatóak, belépő díj 5 lej.

 

 

 

2015 szeptember

 

Jászai Marit idézik a Spectrumban

 

A Spectrum Színház idei évadának első vendégjátéka Veszprémről érkezik. A Jászai Mari: Magam keresése című monodrámát Juhász Róza önálló estjeként tekintheti meg a marosvásárhelyi közönség szeptember 30-án és október 1-én.

Az 1850. február 24-én született Jászai Mari a magyar színjátszás felejthetetlen tragikája. Olthatatlan tudásvágya korának legműveltebb személyiségei közé emelte. Tehetsége, mindent elsöprő drámai ereje kortársait arra indította, hogy alakításairól tanulmányokat írjanak. Több mint ötven éven át láthatta a közönség a nemzet színházának színpadán. Az a közönség, amely rajongásig szerette és ünnepelte estéről estére. Tudjuk, hogy Petőfi és Széchenyi volt számára az a két géniusz, akiket minden lehetséges módon hirdetett. Rendületlenül szavalta imádott Petőfije verseit, Nagycenkre pedig évente elzarándokolt Széchenyi sírjához.

Az utókor sajnos már nem gyönyörködhet megrendítő alakításaiban, de írásai és a kortársak beszámolói segítségével a Juhász Róza főszereplésévelmegjelenő monodráma megidézi alakját és küzdelmeit, amelyeket nem utolsó sorban saját magával vívott. A monodrámát Jászai Mari levelei és naplója alapján Dömölky János írta és szerkesztette, az előadás rendezője is ő maga. Az előadásban a felejthetetlen tragika kérlelhetetlen őszinteséggel kutatja saját jellemét, értékeit és hibáit. Ennek a vívódásnak lehet tanúja a néző, miközben kirajzolódik a művésznő nem mindennapi alakja. Volt egy csodája a magyar színművészetnek, aki példaképül szolgálhat a jövő nemzedéke számára.

Jászai Marit Juhász Róza játssza. A Veszprémi Petőfi produkcióját szeptember 30-án, szerdán és október 1-én, csütörtökön 19 órától lehet megtekinteni a Spectrum Színházban. Az előadásra a belépő 20 lejbe kerül, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 10 lejbe. Elővételben jegyet vásárolni lehet a www.biletmaster.ro honlapon, valamint a Spectrum Színház Rózsák tere 13. szám alatti helyszínén hétköznaponként 10 és 12 között, ugyanebben az időszakban jegyet foglalni is lehet a 0744-301.875-ös telefonszámon.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Ismét „Az őrült naplója” a Spectrum színházban

 A Forgatag programsorozatában bemutatott és nagy érdeklődésnek örvendő N.V. Gogol „Az őrült naplója” című előadásunk ismét műsoron.

 Gogol művében Popriscsin sorsán keresztül szembesülhetünk alapvető kérdésekkel: Van-e különbség a mindennapi valóságunk és az illúzió között? Összeegyeztethető-e a   társadalmi kötöttségünk és a civil életterünk? Van-e kiút a társadalmi megalázottságból? Mi az őrültség és mi a normalitás? Őrült-e a világ, vagy mi nem vagyunk normálisak? És egyáltalán jelent-e számunkra valamit ma ez a történet?

 Rendezte:  B.Fülöp Erzsébet

  Előadja: Kovács Károly

  Koreográfia: Tőkés Imola

  Zene: B. Szabó Zsolt

 

  Az előadás időpontja szeptember 15., kedd este 19 óra. Az előadást megismételjük szeptember 19-én, szombaton, szintén este 19 órától.

 Jegyvásárlás a www.biletmaster.ro oldalon, vagy helyszínen naponta 10 és 12 óra között, vagy az előadás kezdete előtt.

 Telefonos helyfoglalás 0744-301.875-ös telefonszámon lehetséges, naponta 10 és 12 óra között

 

 

 

2015 augusztus

 

Felhívjuk minden kedves színházkedvelő és Forgatagozó személy figyelmét, hogy :

-         az „Egy örült naplója” című bemutató előadásunkra, amelyre 27-én este 20 órától kerül sor a Spectrum Színházban, a helyek beteltek és az azt követő 28-i, pénteki előadásra is már minden hely foglalt!

Köszönjük az érdeklődést és ígérjük, hogy aki most kimaradt, még lesz alkalma megnézni ezt az előadásunkat is.

Legközelebb október 1-én, csütörtökön, lesz látható ismét a Spectrum Színházban.

Mindenkit várunk szeretettel!

Részletekkel még jelentkezünk!

 

Új színházi bemutató is készül a Vásárhelyi Forgatagra!

 

Gogol Egy őrült naplója című elbeszélése alapján készülő előadás premierjére a Színházi Forgatagban kerül sor, augusztus 27-án, csütörtökön este 20 órától a Spectrum Színházban. Az előadást megismételjük 28-án, pénteken szintén este 20 órától.

 

Az orosz klasszikus művében az irodai hivatalnok, Popriscsin sorsán keresztül szembesülhetünk alapvető kérdésekkel, mit jelent számunkra ma ez a történet, vagy hogy van-e különbség a mindennapi valóságunk és az illúzió között?

Összeegyeztethető-e társadalmi kötöttségünk és a civil életterünk?  Van-e kiút a társadalmi megalázottságból? Mi az őrültség és mi a normalitás? Őrült-e a világ, vagy mi nem vagyunk normálisak?

Az előadás a Spektrum Színház produkciója.

Rendező:  B. Fülöp Erzsébet

Előadja: Kovács Károly

 

 

 

 

 

2015 július

 

Értjük Moliére poénjait ma is

 

 

 

Szélyes lubickolt a szerepében, a közönség állva tapsolt és nevetett – így foglalhatjuk össze a hétvégét a mikházi csűrszínházban, ahová a Spectrum Színház és a Molière-darab az évad legnépesebb közönségét vonzotta ki.

 

Bár nem volt érdekességektől és meglepetésektől mentes az idei csűrszínházi évad, egyelőre a legtöbb nézőt a Spectrum Színház hétvégi bemutatója vonzotta Mikházára. Hogy a forró nyári este, a nevetés lehetősége, Molière neve, vagy épp Török Viola rendezése volt ilyen csábító, mindegy is már. A lényeg, hogy hosszú sorok gyűltek fel A Nők iskolájának a pénteki premierjén, valamint a szombati megismételt előadáson is.

 

Bár kicsit mindenki tartott tőle, hogy a nehéz, verselős szövegre, hogyan reagál majd a rímektől elszokott nézőtér, a közönség „vette a lapot”, ami nyilván a színészek munkájának is köszönhető. Ugyanakkor a téma aktualitása is vonzó volt, hiszen a férfi-nő kapcsolat, az igaz szerelem, a házasság, a felszarvazás ma is a mindennapi élet része. Ha nem is nálunk, akkor a szomszédnál.

 

A nők iskolájának főszerepét Szélyes Ferenc játssza, akire mintha maga Molière írta volna Arnolphe, más néven De la Souche úr szerepét. „Szokták mondani, hogy a színész lubickol a szerepében. Na, most ez az én esetemben megvalósult. Nagy élvezettel játszom ezt a szerepet. Tíz évente egyszer fordul elő, hogy egy színészre ennyire passzoljon a szerep, mint most rám” – hangoztatta Szélyes, annak ellenére, hogy igencsak megkínlódott a szöveggel. Nem csoda: másfél órán át kellett verselnie. „Nagyon szeretem ezt a Heltai Jenő-féle fordítást, de nem volt könnyű megtanulni. Másfél, egy hónapon át minden nap hajnali 4-kor, vagy 6-kor keltem és tanultam, míg csend volt. Megszenvedtem vele, míg ráéreztem a verselés ritmusára, utána már könnyebben ment. Egy-két kisebb bakit kivéve, ment is az előadás, pedig nálunk nincsen súgó” – avatott be a kulisszatitkokba a főszereplő.

 

A két teltházas csűrszínházi előadás után szeptembertől már a Spectrum Színház marosvásárhelyi helyszínén kerül ismét színre a komédia. Más helyszín, más körülmények, de a poénok s a színészek ugyanazok, így a nevetés ősszel is garantált.

 

 

 

 

Spectrum Színház sajtótájékoztató

 

Molière – A nők iskolája

 

Örökéletű témát dolgoz fel mai recept szerint a Spectrum Színház legújabb előadásában. Török Viola rendező Molière mély élet- és emberismeretről tanúskodó, sziporkázóan szellemes komédiáját, A nők iskoláját viszi színre. A premiert a mikházi Csűrszínházban tartják.

 

Az emberi jellemábrázolás mélysége, a bemutatott erkölcsi problémák súlyossága miatt A nők iskoláját (L’École des femmes, 1662) tekintik annak a darabnak, amellyel Molière a komédiát a tragédia művészi színvonalára emelte. A darab ősbemutatója 1662. december 26-án volt XIV. Lajos udvarában, az akkor még névtelen szerző rendezésében. Arnolphe szerepében is Molière lépett fel. A király harsány nevetése örökre megpecsételte az akkor még kezdő drámaíró sorsát.

Mint annyiszor, e darab központjában is a házasság áll. A felszarvazástól rettegő Arnolf biztosra akart menni, s így kiskorától nevelt leányát, Ágnest szemelte ki feleségnek, akit, hogy megóvjon minden ártó hatástól, elzárva neveltetett egy párizsi rezidenciában. Elmélete szerint, a lány ebben a művi környezetben biztosan belé szeret, hiszen más férfival nem is érintkezhet. „Itt számolja el igazán magát a főhősünk: a tudatlanság ugyanis még nem óvja meg az embert a bűntől. Ha az ember nem tudja, mi ellen védekezzen, lehet, hogy akaratlanul esik bűnbe” – magyarázza a darab tanulságát a rendező, Török Viola. Ágnes ugyanis mégsem Arnolfba, hanem gyámapja jó barátjának a fiába, Horace-ba szeret bele. A mit sem sejtő ifjú elragadtatottan számol be vetélytársának a lánnyal való együttlét örömeiről. Különböző bonyodalmak és vígjátéki fordulatok után végül Ágnes maga dönthet a sorsáról...

 

Az 1662-ben született történetet Török Viola rendező zenével és tánccal teszi 2015-ös előadássá, így szólal meg a rock, dzsessz, de még a flamenco is a színpadon, amit nem csak énekelnek, de táncolnak is a színészek. Ugyanakkor egy külön csavar, hogy a francia barokk szerző darabjába magyar barokk vonalat csempésznek, ugyanis Pálóczi Horváth Ádám-zenéket és Csokonay-dalokat is feldolgoznak az előadásban. Molière története verselésben hangzik a színpadról, Heltay Jenő fordításában.

 

A mikházi bemutató július 24-én, pénteken 21 órától lesz.

Az előadást július 25-én, szombaton 21 órától megismételik.

Helyfoglalás 0744-301.875-ös telefonszámon lehetséges. Jegyek a helyszínen vásárolhatók az előadás kezdete előtt.

 

A NŐK ISKOLÁJA

 HELTAY JENŐ fordítása

 

Személyek:

Arnolphe, más néven De la Souche úr Szélyes Ferenc

Ágnes, ártatlan fiatal lány, Arnolphe neveltjeNagy Beáta

Horace, Ágnes szerelmeseKinda Szilárd

Chrysalde, Arnolphe barátjaKovács Károly

Jegyző Kovács Károly

Alain, Arnolphe inasaKovács Károly

Georgette, Arnolphe cselédjeSzász Anna

Orante, Horace apja, Arnolphe jóbarátjaKárp György

Enrique, Chrysalde sógoraSzékely- Szabó Zoltán

 

 

RENDEZŐ: Török Viola

ZENE: Kelemen László

Gitár, fuvola: Kovács Károly, brácsa: Kelemen László, hegedű Tőkés Imola

KOREOGRÁFIA: Tőkés Imola

DÍSZLET: Török Viola

JELMEZ: Takács Tímea

FÉNY-HANG: Incze Róbert

 

Szeretettel várjuk!

 

 

 

2014 december 02

Színházavatás Marosvásárhelyen

 

Rózsák tere tizenhárom. Bejárat a Mészáros-közből. Műemlék épület Vásárhely szívében, amely korszerűen felújítot alternatív színházat rejteget. A tavaly alakult Spectrum Színház más   mint a többi: a megszokottól eltérő, egyedi, eredeti és független . Célkitűzése, hogy teret biztosítson a szabad művészi kibontakozásnak és kísérletezésnek. Móricz Zsigmond Boszorkány című már-már feledésszámba ment drámájának bemutató előadásával avatják a színházat december 4-én, csütörtökön este 7 órakor. A dráma vezérfonala Báthori Anna és Bethlen Gábor szerelme. Túl a történelmi tényeken és a keringő legendákon a szerző itt két nagyon erős egyéniség küzdelmére helyezi a hangsúlyt. Báthori Anna, a világszép, de minden társadalmi konvenciót mellőző fejedelmi dáma, az Erdély-trilógiában gonosz, csábító és megrontó asszonyként szerepel. A darabban Anna nem erkölcstelen nő, akit föltétlenül el kell ítélni, hanem inkább az a fajta vadóc, titkokat kereső, független, szabad, öntörvényű nő, aki ismeri a gyógyító füveket, virágénekeket dúdolgat, aki nem jár templomba és a társadalmi kapcsolatokat is másként értékeli, mint kortársai, akik emiatt gyűlölik és boszorkánynak nevezik. Bethlen Gábor fejedelem iránti szerelme őszinte, mindent elsodró szenvedély, míg korábbi kapcsolatait sőt még a házasságait sem vette komolyan. De nem tudni, hogy a fejedelem érzelmei őszinték-e, vagy csak Anna vagyonát akarja, amire nagy szüksége van a hadviselés szempontjából. Annát ismét a politika oltárán akarják feláldozni. Boszorkányperbe fogják. Ítélkeznek felette, megmenti a szeretett férfi, vagy valami boszorkányos praktikával szabadul a börtönből ? –erre próbál választ adni az előadás.Fellépnek : Varga Brigitta, Kovács Károly, Badics Petra, Nagy Beáta, Kinda Szilárd, Szélyes Ferenc, Szász Anna. Zene: Könczei Árpád. Koreográfia: Benő Barna, Kinda Boglárka. Jelmez: Szélyes Andrea. Rendező: Török Viola. Következő előadás: december5-én, péntek este7órakor. Helyfoglalás: 0744-301875   A jegyeket 1 órával előadás előtt lehet kiváltani.

 

 

 

Szomorú vasárnap - bemutatóa Spectrum Színházban

           A   magyar világsláger és komponistájának élete ihlette Müller Péter Szomorú vasárnap című kamaramusicaljét.       Rendhagyó emberről, rendhagyó módon szól Müller Péter darabja. Seress Rezső, rendkívüli tehetségű dalszerző volt, akiről Otto Klemperer azt mondta: „Nem muzsikus – csak zseni„ . Életében olyan nagyságok értékelték zenéjét, mint Otto Klemperer, Arturo Toscanini, Arthur Rubinstein. Az 1935-ben komponált dalát, a Szomorú vasárnapot az „öngyilkosok himnusza”-ként emlegetik, s egy ország dúdolja. Egy évvel később Gloomy Sunday címmel már világsláger és a kor legnagyobb énekesei tűzik állandó műsorukra. Többezer dolláros szerzői jogdíjak várták Amerikában, miközben a szerző szerényen, szegényen muzsikált esténként a Kispipa vendéglőben. Játszott a pesti éjszaka jellegzetes alakjainak, és azoknak a keveseknek, akik tudták, milyen tehetség fűti ezt az alacsony, csúnya emberkét. Halála méltó volt legnagyobb slágeréhez: 69 éves korában, elfeledve és célt tovább már nem látva maga előtt, kiugrott lakása ablakából. Ezt a furcsa sorsot mutatja be Müller Péter, mégpedig egy halálon túli estét képzelve a Kispipába, megidézve Seress Rezsőt, imádott feleségét, Helént és Janit, a pincért. Eljátszákeléneklik a komponista történetét, szabadon kószálva térben és időben.

               Színház a színházban. Ezt a hangulatot próbálják megragadni és felidézni a Spectrum Színház művészei Müller Péter Szomorú vasárnap című bemutató előadásában december 7-én, vasárnap este 7 órakor. Szereplők: Kárp György, Badics Petra és Kovács Károly. Zenészek: Csíky Csaba és Seres Antal. Rendezte: Kincses Elemér. Az előadás időtartama 2 óra 4o perc, egy szünettel. Helyfoglalás: o744-3o1875. A jegyeket 1 órával előadás előtt lehet kiváltani. A színház címe: Rózsák tere 13 szám. Bejárat a Mészáros-közből. A következő előadás december 14-én vasárnap, délután 5 órakor lesz.

2014 Július

Bemutató a Spectrum Színház társulatánál

Vihar készül a Csűrszínházban

A vihar. Mert Shakespeare-év van. Mert nyár van – idő és alkalom a természetbe való kivonulásra, megtisztulásra, meditációra – mindenkinek. A Spectrum Színház társulata teljes gőzzel készül a közönséggel való nyári találkozásra, varázslatos környezetben.

 

Színház az egész világ – idézzük hétköznapjainkban Shakespeare-t, aki éppen 450 éve született. Az ő művészete előtt tiszteleg legújabb, készülő produkciójával a marosvásárhelyi Spectrum Színház is. A legifjabb teátrum, amely nem véletlenül választotta Shakespeare A vihar című művét: a darabot, amely egy művész életének bölcsességét, örömeit és fájdalmait foglalja össze.

A Spectrum vihara ezúttal a mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházban mutatkozik be közönségének. Idilli környezet a mesés játékhoz, amely mély mondanivalót hordoz. „Mindig olyan darabot választunk nyári produkciónak, amely kicsit más helyszínen játszódik, mint az ember hétköznapi élete. Ez alkalom az elvonulásra, a meditációra, színésznek, rendezőnek és a közönségnek egyaránt” – vallja Török Viola, az előadás rendezője.

A vihar, amely ijesztően hangos lehet, ugyanakkor tisztít, új, üde világot varázsol maga után a nyár velejárója. Mikházán, a Csűrszínház mesés környezetében másként tudunk gondolkodni a hatalomról, a gyűlöletről és szeretetről, az emberi kapcsolatokról, élet és halál kérdéséről, az igazi értékekről. A darabválasztást a rendező lelki beállítottsága is indokolja: a csoda számára a színház része, és ebben a műben fontos szerepet kap, akárcsak a zene, a tánc, ami szintén kerek egésszé teszi Török Viola művészi világát.

Jánosházy György Shakespeare-fordításából kiindulva, a Spectrum Színháztól megszokott módon, ezúttal is tömörített szövegváltozat kerül színpadra, a szereplők zömét a Spectrum Színház korábbi előadásaiban látott színészek keltik életre. Tatai Sándor Prospero-ja játékmester, tanár és rendező, aki az általa, színház a színházban technikával létrehozott kis jelenetekkel tükröt tart nem csak a szereplők, hanem a nézők elé is annak érdekében, hogy felismerjék a valódi világot, és benne önmagukat. Prospero ötletei alapján Ariel, a kortalan szellem (Szász Anna) segít a játékmesternek. Kinda Szilárd, Ritziu Ilka-Krisztina, Mihály Szilárd, Székely-Szabó Zoltán, Szélyes Ferenc, Kárp György és Nagy István, illetve a Bekecs Néptáncegyüttes öt táncospárja is színpadra lép az előadásban, amelynek zenéjét Kelemen László szerezte, a koreográfiát Ivácson László és Tekeres Gizella jegyzi, jelmeztervező Szélyes Andrea. A minimalista és funkcionális díszletek tervezője Török Viola.

A vihar bemutatója július 25-én, pénteken lesz a mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházban, ahol szombaton, július 26-án szintén láthatja az előadást a közönség. A következő, harmadik előadás őszre várható, amikor a tervek szerint a Spectrum Színház saját, új székhelyén várja majd közönségét ezzel a produkcióval.

 

 2014 Május

 

 

Találkozzunk a Csűrszínházban!

 

A marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata újabb találkozókra hívja barátait, ezúttal egy mesebeli környezetbe, a mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházba. Az idei, 12. évadban két produkcióval, összesen 3 előadással várjuk Önöket Mikházán.

 

Június 27-én, pénteken 21 órától Tamási Áron Vitéz lélek című művét mutatjuk be.

 

Júliusban pedig a Spectrum Színház új produkcióját, William Shakespeare A vihar című művének bemutató előadását tartjuk Mikházán július 25-én, pénteken, 21 órától. 26-án, szombaton, szintén 21 órától még egy Shakespeare-előadásra várjuk Önöket a Csűrszínházba.

 

Helyet a 0744-301875-ös telefonszámon lehet foglalni.

 

 

 

 

 

2014 Április

 

 

Spectrum Színház a Szent György Napokon is!

 

Tamási Áron Vitéz lélek című darabjával az idei Szent György Napokon vendégszerepel a marosvásárhelyi Spectrum Színház. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében május 1-én, csütörtökön 20.30-tól tekinthető meg a nagy sikerű előadás, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A hit, kitartás és akarat remekbe szabott drámája ez, amelyet a Spectrum Színház társulata Török Viola rendezésében olyan formában jelenít meg, hogy a 21. század emberének is tartogat kérdéseket.

 

 

 

 

 2014 Február

Tamási Áron: Vitéz lélek

A Spectrum Színház társulatának bemutató előadása

Újabb bemutatóra készül a marosvásárhelyi Spectrum Színház:Tamási Áron Vitéz lélek című darabját újragondolva álmodta színpadra a rendező, Török Viola. A drámai szereplők mellett a Bekecs Néptáncegyüttes táncosait is láthatja majd színpadon a közönség. Szöveg, színpadi játék, ének, tánc és zene szerves egésszé olvad az előadásban, amelynek előbemutatóját február 16-án 19 órai kezdettel tartják a nyárádszeredai Művelődési Házban. A bemutató február 19-én 19 órakor a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban. Jegyek vásárolhatók előadás előtt, vagy fogalalhatók a 0744-301875-ös telefonszámon, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A lefoglalt jegyeket a pénztáránál előadás előtt egy órával lehet átvenni.

 

Szereposztás

BALLA PÉTER ● FARAGÓ ZÉNÓ

BORÓKA / ROZÁLI ● RITZIU ILKA-KRISZTINA

LÁZÁR ● TATAI SÁNDOR

AMBRUS ● KÁRP GYÖRGY

NIKITA ● SZÉKELY-SZABÓ ZOLTÁN

SÁRI NÉNI ● SZÁSZ ANNA

KRISTÓF / CSORBA ● KINDA SZILÁRD

PANNA ● MÓRÉH BOGLÁRKA

Népfelkelők:

BENŐ BARNA-ZSOLT, CSIKI ZSUZSA, DIÓS BRIGITTA-BORBÁLA, ELEK ISTVÁN, MÉSZÁROS ZOLTÁN, MÓRÉH TÍMEA, NAGY-KERESZTESI TAMÁS, PÁL ALÍZ, SIKLÓDI CSABA, SZABÓ RÓBERT

 

Zenei munkatárs: ÜVER ZENEKAR és SZABÓ RÓBERT

Zene: KELEMEN LÁSZLÓ

Koreográfia: IVÁCSON LÁSZLÓ

Díszlet és jelmez: TÖRÖK VIOLA

Fény és hang: INCZE RÓBERT

 

Előbemutató: 2014. február 16-án 19 órakor - Nyárádszereda

Bemutató:     2014. február 19-én 19 óra - Marosvásárhely

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henrik Ibsen A nép ellensége

A Spectrum Színház társulatának bemutató előadása

 

2013. november 14-én, csütörtök este 7 órától a frissen alakult Spectrum Színház bemutatkozó előadására kerül sor a Stúdió Színházban, a Köteles Sámuel utca 6. szám alatt. Török Viola magánszínházának társulata Henrik Ibsen A nép ellensége című darabjával lép a nagyközönség elé.

Bár a színházalapítás gondolata már évekkel ezelőtt megfogant Török Viola fejében, megvalósulására mostanáig várni kellett. Az alternatív színház kezdeményezésének ötlete egyrészt az ilyen jellegű erdélyi magyar színházak hiányából fakadt. Ha az alternatív szó azon meghatározásból indulunk ki, miszerint jelentése: más, a megszokottól eltérő, egyedi, eredeti és független - megfigyelhetjük, hogy a marosvásárhelyi Yorick Stúdió, az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház keretén belül működő Underground, a Stúdió Színház Akadémiai Műhelye és a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely kezdeményezésein túl egyetlen alternatív színház sem működik Erdélyben. A Spectrum Színház létrehozását tehát elsősorban ezen hiány betöltése motiválta, másrészt a szabad művészi kibontakozás vágyából fakadt.

A Spectrum Színház célkitűzése, hogy teret biztosítson a szabad művészi kibontakozásnak és kísérletezésnek; küldetése pedig, hogy olyan fórummá váljon, amely fölmutatja korunk aktuális társadalmi problémáit, és lehetséges megoldásokat ébreszt.

Török Viola, akinek neve bizonyára ismerősen cseng mindazok számára, akik látták a Hullámzó vőlegény (Nemzeti Színház, Marosvásárhely, 2009), a Vérnász (Csűrszínház, 2011), a Csongor és Tünde (táncszínházi előadás, Marosvásárhely, 2012) vagy a Boszorkány (Csűrszínház, 2013) című előadásait ezúttal Henrik Ibsen A nép ellensége című drámáját viszi színre, nem véletlenül. Ugyanis, ha végigkövetjük a darab sorsát a színháztörténetben, azt látjuk: leggyakrabban akkor vették elő, amikor kényes társadalmi problémák rendkívül aktuálissá váltak, hiszen ilyenkor a drámát merész parabolaként használhatták.

A darab középpontjában egy Tomas Stockmann nevű fürdőorvos áll, aki fölfedezi, hogy a város anyagi jólétét biztosító gyógyfürdők vize mérgezett. Lelkiismeretes orvos és állampolgár lévén nyilvánosságra akarja hozni fölfedezését, de számtalan akadályba ütközik. A napvilágra jutott igazság fénye ugyanis árnyékot vetne a fürdő és a város vezetőinek szakmai tekintélyére és pénztárcáik mélyére. Mi lesz a történet végkifejlete? Hogyan lehetséges tisztának megmaradni egy olyan társadalomban, amelynek szellemi forrásai mérgezettek? Lehetséges-e egyáltalán? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres választ az előadás.

Szereposztás

Doktor Stockmann, fürdőorvos ● KINDA SZILÁRD

Stockmann-né, a felesége, tanítónő ● RITZIU ILKA-KRISZTINA

Peter Stockmann, a doktor bátyja, városbíró, a fürdőigazgatóság elnöke ● TATAI SÁNDOR

Aslaksen, laptulajdonos, nyomdász, a háztulajdonosok elnöke ● NAGY ISTVÁN

Hovstad, a „Néplap” szerkesztője ● FARAGÓ ZÉNÓ

Billing a „Néplap” munkatársa ● KOVÁCS LEVENTE

Morten Kiil, tímármester, Stockmanné gyámapja ● KÁRP GYÖRGY

Rendező: TÖRÖK VIOLA

A rendező munkatársa: SÁNTHA JÚLIA

Díszlet- és jelmeztervező: TÖRÖK VIOLA

Zene: SZABÓ RÓBERT

Fény: MÓRÉH ZSOLT

 

Bemutató előadás: 2013. november 14., csütörtök, 19 óra

Helyszín: Stúdió Színház, Köteles Sámuel utca, 6. szám

További előadások: november 24-én és 25-én, 19 órától a Stúdió Színházban

Helyfoglalás: 0744-301875; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Rólunk Írták

Top